sluit

Filmfestival voor Oekraïne – PLAI. A Mountain Path

Het leven van Hannusia en Dmytro, die al meer dan dertig jaar getrouwd zijn in een afgelegen dorp verborgen in het midden van de Karpaten, is veranderd sinds Dmytro zijn been verloor in de recente oorlog in het oosten van Oekraïne. Maar het paar blijft bestand tegen alle ontberingen, koestert liefde voor elkaar, hun kinderen en land, en blijft ongebroken en kalm als de bergen om hen heen.

Bekijk hier de trailer van de film.
Duur: 75 min.

Filmkaartje is inclusief 1 drankje.
Note: Film is met Engelse ondertiteling

Het Oekraïense filmfestival wordt georganiseerd door de stichting ”Freedom for Ukraine”. De volledige opbrengst zal gaan naar ziekenhuizen in Oekraïne en de Oekraïense strijdkrachten.
Meer details over de besteding van het geld kunt u vinden door ons te volgen op de Facebookpagina.

Donaties zijn welkom via freedomforukraine.nl . Bedankt voor je steun!”

English

Life of Hannusia and Dmytro, who have been married for over thirty years in a remote village hidden in the midst of the Carpathian Mountains, has changed since Dmytro lost his leg in the recent war in the East of Ukraine. But the couple stays resilient to all the hardship, cherish love to each other, their children and land, and remain unbroken and calm like the mountains around them.

Trailer of the movie.
Duration: 75 min.

Filmtickets includes 1 free drink.
Note: Film is with English subtitels

The Ukraine Film Festival is organized by the “Freedom for Ukraine Foundation”.  All proceeds will go to hospitals in Ukraine and the Ukrainian Armed Forces. More details on how the money will be spent can be found by following us on the Facebook page.

Donations are welcome via freedomforukraine.nl. Thanks for your support!”

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?