sluit

De Waalboog en LUX Congres: Dementie

Dementie is één van de grootste maatschappelijke problemen van dit moment. In Nederland zijn er een kwart miljoen mensen met dementie. En de komende twintig jaar zal dat aantal waarschijnlijk verdubbelen. Dat houdt in dat er op korte termijn ingrijpende aanpassingen in de zorg nodig zullen zijn. Zeker gezien de beperkte financiële middelen de komende jaren.

Hoe kunnen zorgprofessionals en -bestuurders de zorg voor mensen met dementie het beste organiseren? Hoe kunnen zij de zelfstandigheid van deze mensen vergroten? Hoe lang kan iemand met ernstig geheugenverlies thuis blijven wonen? Wat is de rol van de mantelzorger en hoe is zijn/haar verhouding met de zorgverleners? En ten slotte: welke innovaties kunnen het welzijn van demente ouderen verbeteren?

‘Liefdevolle zorg’ lijkt de laatste tijd het codewoord in de ouderenzorg. Meer aandacht voor bewoners en cliënten, beter luisteren naar de mantelzorger. Maar hoe dan?

Tijdens dit LUX Congres kaarten we deze vragen over dementie en zelfstandigheid aan. De Waalboog en LUX slaan de handen ineen om zorgprofessionals en bestuurders een inspirerend congres aan te bieden Dit doen we aan de hand van workshops, pitches en lezingen door wetenschappers en professionals. Maar er zijn ook korte films en theater te zien die het thema dementie behandelen. Het wordt kortom een intense en inspirerende dag waarin de zorg voor de mens met dementie centraal staat.

Programma
Het congres vindt plaats op 23 januari 2018, start om 9:30 uur en eindigt om 16:30 uur met een borrel. Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur van Zorg+Welzijn, is dagvoorzitter. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:

9:30 Opening

9:50 Maud Graff – senior onderzoeker Radboud Alzheimer Centrum
Welke interventies kunnen bijdragen aan de waardigheid, eigen regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van ouderen? Maud Graff brengt ons op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

10:35 Zorginnovatie I

10.45 Pauze

11:15 Care & Culture: HuidHonger

11.25 Gert Olthuis – medisch ethicus RadboudUMC
Gaan ‘liefdevol’ en ‘professioneel’ wel samen? En wat is daar dan voor nodig?

12:05 Zorginnovatie II: LevendBoek door Maurice Markslag

12:15 Mirjam de Kort en Cindy van Emden –  Ouderengeneeskundige en psycholoog bij De Wingerd
Dementie gaat soms gepaard met ernstige gedragsproblemen. Hoe kan de zorg in verpleeghuizen zo worden ingericht dat het welzijn van bewoners zo groot mogelijk is?

13:00 Lunch

14:00 Workshops

WORKSHOP 1 (JORIS YVENSZAAL): MUZIEK IN DE ZORG
Manon Bruinsma (Music & Memory NL) vertelt aan de hand van fragmenten uit Alive Inside hoe muziek kan worden ingezet in de zorg.

WORKSHOP 2 (STUDIO LUX): JONGE MENSEN MET DEMENTIE
Als iemand op jonge leeftijd dement wordt, spelen andere uitdagingen. Psycholoog Elly Prins (De Waalboog) komt samen met een ervaringsdeskundige hoe hiermee om te gaan.

WORKSHOP 3 (LUX7): CULTUURSENSITIEVE ZORG
Hoe kunnen we de zorg zo inrichten dat mensen met verschillende achtergronden zich thuis voelen? Jennifer van den Broeke (Pharos) legt de zaal enkele dilemma’s voor.

15:00 Pauze

15:15 Wintertuin 

15:30 Henk Kraijo – Oud-zorgbestuurder en Mantelzorg Ambassadeur
Hoe zorgen we dat de mantelzorger niet overbelast raakt? Henk Kraijo neemt ons mee in het gesprek dat we moeten voeren.

16:30 Borrel in LUX Café

 

Accreditatie
Voor dit congres wordt accreditatie aangevraagd bij V&VN, Verenso en LHV.

Inschrijven
Inschrijvingen voor dit congres zijn gesloten.

Over LUX en De Waalboog
De Waalboog is een organisatie voor zorg, welzijn en wonen. Arthouse LUX biedt naast film en theater al jaren verdiepend debatprogramma. Onder de noemer ‘LUX Congres’ organiseerde LUX eerder al intieme, interactieve congressen over onder andere de Participatiewet en ambulantisering van de GGZ.

Praktische info
LUX Mariënburg is eenvoudig bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf het station loop je binnen een kwartier door het mooie Nijmeegse centrum naar onze locatie.

De auto kun je voor € 11,00 de hele dag  parkeren in de Mariënburg parkeergarage naast het theater, op adres Arsenaalgas 8. Meer informatie over bereikbaarheid vind je hier.

Nog vragen?
Mail naar Kiki Kolman via kkolman@lux-nijmegen.nl.

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?

Ja, graag!

jouw voorkeur

Aanmelden