sluit

Black ’47

Film & Discussion
Radboud Reflects

During the Irish Famine of 1845 – 1851 over one million people died of hunger and disease and another million fled the country. How does this catastrophe still impact Irish identities today? For instance, does it have an effect on Brexit negotiations?

Come and watch Black ’47 and learn from literary scholars Chris Cusack and Marguérite Corporaal how this colonial trauma shaped national identity and what it can tell us about contemporary Irish-Anglo relations.

THE GREAT FAMINE
During the second half of the nineteenth century many Irish people were living in extreme poverty. When a potato blight wiped out the crops in 1845 disaster struck. The combination of natural catastrophe and limited action by the British government resulted in a famine that lasted years. The film Black ’47 is the story of an Irish Ranger who had been fighting for the British Army abroad, but leaves his post to return to his family. He is shocked by the Famine’s destruction and sets out for revenge.

NATIONAL TRAUMA
The Famine has become engrained in Irish folk memory and spurred Irish nationalism and republicanism. It is the topic of many works of literature, poetry and music. The Irish director Lance Daly is the first filmmaker in a century to take on the Famine in his film Black ’47. Before the film, literary scholar and cultural historian Chris Cusack will provide a brief historical introduction, and sketch the political and social context in Ireland at the time of the Great Famine

IRISH POLITICS
After the film, Marguérite Corporaal, an expert on Irish and Irish diaspora literature, will discuss with Chris Cusack the impact of the Famine on contemporary Irish politics. Can such depictions of historical colonial repression inflame ethnic nationalism? Can the Famine help us understand contemporary Irish-Anglo relations? Does it impact Brexit and current uncertainty surrounding the future of the Irish border?

ABOUT THE SPEAKERS
Marguérite Corporaal is a literary scholar who works in the English Department at Radboud University. In her research she focusses on feminist criticism and Irish (diaspora) literature. She is the director of the International Network of Irish Famine Studies.
Chris Cusack works at the Irish Studies Group at Radboud University. His research focusses on the cultural memory and histories of the Great Famine, primarily in Irish and Irish-diaspora fiction.
Gaard Kets is political theorist and historian who works at the Political Science Department at Radboud University. He moderates the evening.

This program is in English. The film is English and Gaelic and subtitled in English.

Participation costs € 9,50 | RU Employees, students, pupils, Radboud Reflects-subscribers, Alumni Benfit Card-subscribers pay € 7,00.


Tijdens de Ierse Hongersnood van 1845-1851 stierven meer dan een miljoen mensen als gevolg van ziekte en ondervoeding, tegelijkertijd ontvluchtten nog eens een miljoen Ieren het land. Wat voor effecten heeft deze catastrofe gehad op de Ierse identiteit?

Kom kijken naar de film Black ’47 en luister naar literatuurwetenschappers Chris Cusack en Marguérite Corporaal over hoe dit koloniale trauma de nationale identiteit van de Ieren gevormd heeft. Wat kan het ons leren over hedendaagse politieke verhoudingen tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk? En heeft dit bijvoorbeeld invloed op de Brexit onderhandelingen?

DE GROTE IERSE HONGERSNOOD
Tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw leefde een groot deel van de Ierse bevolking in extreme armoede. Toen in 1845 de aardappeloogst mislukte voltrok zich een ramp. De combinatie van deze natuurlijke catastrofe en de beperkte bereidheid van de Britse overheid om in te grijpen, resulteerde in een hongersnood die meerdere jaren voortduurde. De film Black ’47 vertelt het verhaal van een Ierse soldaat die voor het Britse leger vecht, maar deserteert om zich te herenigen met zijn gezin. Geschokt door de gruwelen van de hongersnood zint hij op wraak.

NATIONAAL TRAUMA
De Grote Hongersnood is verankerd geraakt in de Ierse ziel en was een van de drijvende krachten achter het Iers nationalisme en republicanisme. Daarnaast is ‘The Famine’ een centraal thema in veel Ierse literatuur, poëzie en muziek. De Ierse regisseur Lance Daly is de eerste filmmaker in honderd jaar die het heeft aangedurfd om opnieuw een film te maken over dit beladen onderwerp. Voorafgaand aan de film geeft literatuurwetenschapper en cultuurhistoricus Chris Cusack een korte historische introductie, en schetst hij de politieke en sociale context van het Ierland ten tijde van de Hongersnood.

POLITIEKE IMPACT
Na de film sluit Marguérite Corporaal aan voor het nagesprek. Ze is expert op het gebied van Ierse (diaspora) literatuur. Onder leiding van gespreksleider Gaard Kets gaat ze met Chris Cusack in discussie over de invloed van de Hongersnood op de hedendaagse Ierse politiek. Kunnen dergelijke historische films – waarin koloniaal onrecht aan de kaak wordt gesteld – etnisch nationalisme opnieuw aanwakkeren? Kunnen we via de Ierse Hongersnood de hedendaagse verhoudingen tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk beter begrijpen? Heeft het een impact op de Brexit en de huidige strubbelingen rond de Ierse grens?

OVER DE SPREKERS
Marguérite Corporaal werkt als literatuurwetenschapper bij de vakgroep Engelse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit. In haar onderzoek richt ze zich o.a. op Ierse literatuur en Ierse diaspora literatuur.
Chris Cusack is als cultuurhistoricus en literatuurwetenschapper verbonden aan de Irish Studies Group aan de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek richt zich op het cultureel geheugen en de geschiedenis van de Grote Hongersnood.
Gaard Kets is politiek theoreticus en historicus en werkt bij de vakgroep Politicologie aan de Radboud Universiteit.

Dit programma is in het Engels. In de film wordt Engels en Gaelic gesproken en heeft Engelse ondertiteling.

Deelname kost € 9,50 | Medewerkers van de RU, studenten, scholieren, Radboud Reflects-abonnees en Alumni Benefits Card-houders betalen € 7,00.

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?

Ja, graag!

jouw voorkeur

Aanmelden