sluit

De lerende mens

Lezing door Harold Bekkering en Jan Bransen
Radboud Reflects

Wat is leren? Hoe werkt dat in ons brein? En wat betekent leren voor ons als mens? Kom luisteren naar de lezingen van psycholoog Harold Bekkering en filosoof Jan Bransen en denk verder over de vraag of de inrichting van onze samenleving wel aansluit bij de manier waarop wij leren.

MEER DAN KENNIS
Psycholoog Harold Bekkering legt in zijn lezing uit hoe we leren. Het gaat volgens hem om het vormen van een eigen model van de wereld op basis van eigen ervaringen. Interactie met andere mensen en voorbeeldfiguren zijn daarbij essentieel. Belonen en straffen horen volgens Bekkering niet in een leerproces. Het draait juist om intrinsieke motivatie.

Filosoof Jan Bransen gaat verder in op de vraag wat leren voor ons betekent. Volgens Bransen zijn leren en leven nagenoeg dezelfde werkwoorden alleen zijn we geneigd om de nadruk te veel te leggen op het aspect ‘weten’ als het op leren aankomt. Leren is echter meer dan kennis. Het aspect ‘zijn’ is minstens net zo belangrijk.

DIPLOMA’S
Na hun lezingen gaan Harold Bekkering en Jan Bransen in gesprek over de vraag of de inrichting van onze samenleving wel aansluit bij de manier waarop wij leren. Een diploma halen bezegelt het einde van een leerfase. Waarom maken wij deze harde grens? En past dit wel bij het idee van de lerende mens? Waarom hechten we zoveel belang aan diploma’s en certificaten? Maakt dit overige kennis en kunde minder waardevol? Kortom: strookt het idee van de lerende mens met de praktijk?

Programmamaker Liesbeth Jansen is gespreksleider.

OVER DE SPREKERS
Harold Bekkering is hoogleraar Sociocognitive neuroscience aan het Donders Institute van de Radboud Universiteit. Samen met psycholoog Jurjen van der Helden schreef hij het boek ‘De lerende mens’.
Jan Bransen is hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit. Hij onderzoekt de begrippenkaders die ten grondslag liggen aan ons alledaagse mensbeeld, waarin wij onszelf beschouwen als rationele, autonome en moreel verantwoordelijke individuen.
Liesbeth Jansen is promovendus theologie en programmamaker bij Radboud Reflects.

Dit is een programma van Radboud Reflects en het Donders Instituut. Het wordt georganiseerd in het kader van het tweehonderdste geboortejaar van Franciscus Cornelis Donders, de naamgever van het Donders Instituut. Meer informatie over het programma vind je hier.

Attend

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?

Ja, graag!

jouw voorkeur

Aanmelden