sluit

De witte vlucht

Gelijke kansen in het onderwijs

In het drieluik Gelijke kansen in het onderwijs onderzoeken we de kracht van de school als emancipatiemachine, de essentiële rol van onderwijs voor het individu, voor de maatschappij en de toekomst. Is het mogelijk kinderen met verschillende achtergronden gelijke kansen te geven? Welke rol spelen ouders, leerkrachten, schoolbestuurders en de politiek? Wat kunnen wij zelf doen?

Wat kunnen we opsteken van ons eigen verleden, hoe kijken we naar onszelf in de spiegel van onze Gentse zuiderburen en hoe confronterend is de worsteling in het nu? De wijk Neerbosch-Oost in Nijmegen ligt geïsoleerd in de stad, ingesloten door drukke wegen en een kanaal. Basisschool ‘Het Octaaf’ spant zich in om er te zijn voor alle kinderen in deze buurt, die wel 25 verschillende nationaliteiten telt. Maar hoogopgeleide ouders in de wijk laten de school links liggen. Iedere ochtend fietst een stoet ouders een drukke weg over om hun kinderen naar een school buiten de wijk te brengen. Roger, de net aangestelde directeur van Het Octaaf, is vastbesloten om daar met zijn team verandering in te brengen, maar wat is daarvoor nodig? Hoe maken zij een einde aan de segregatie? De werkelijkheid is complex en weerbarstig. De witte vlucht is een documentaire van Camiel Zwart.

Na de film is er een gesprek met de betrokkenen van de school.

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?

Ja, graag!

jouw voorkeur

Aanmelden