sluit

René ten Bos vraagt Agi Haines Laatste kaarten

The art of the human body

Are we more than flesh and bone? This evening philosopher René Ten Bos and designer Agi Haines will focus on the enhancement of the human body. With the ongoing developments in technology and artificial intelligence come questions on our responsibility: what is acceptable? How far can we go in respect to our bodies?

Nederlands volgt Engels

AGI HAINES
How far can we push our malleable bodies while still being accepted by society? And how can we enhance the human body using ‘bioprinting’? Those are the fundamental questions of Agi Haines’ research and work. Her inspiration comes from the weird and wonderful things that exist inside us and she is motivated to think outside the box. What happens, for example, if we would surgically modify our babies so these babies would benefit from this later in life? And is it possible to copy our brains and put it inside a drone?

If we could modify the body, what would stop us to look for better parts than we have now? What might the desired characteristics of a human be and how might these take shape? This evening philosopher René ten Bos will talk to her about her work and the enhancement of the human body.

RENÉ TEN BOS
In 2017 professor of Philosophy and management philosophy René ten Bos was elected ‘Thinker of the Motherland’, an honorary title given every two years to a Dutch heavyweight philosopher. And with good reason. With a provocative, yet accessible approach Ten Bos gives an unorthodox insight in matters such as ‘bureaucracy’, ‘animals’ and the ecological catastrophe we call humankind. In a series of dialogues he invites guests from different disciplines, such as literature, science or cinema, to come to our venue and talk about their work and the questions it raises.

This program is in English.


Zijn we meer dan vlees en bloed? De Denker des Vaderlands René ten Bos nodigt gasten uit voor een goed gesprek. Deze keer gaat hij in gesprek met Engelse ontwerper Agi Haines over de verbetering van het menselijk lichaam vanuit een kunstzinnig perspectief.

Moeten we op zoek naar manieren om ons lichaam te verbeteren? Hoe ver kunnen we gaan om ons lichaam te verbeteren? Hoe ver zouden we moeten gaan? Wat is nog acceptabel?

AGI HAINES
Kunnen we onze kneedbare lichamen tot het uiterste drijven en verder? Worden we dan nog wel geaccepteerd door de samenleving? En hoe kunnen we ‘bioprinten’ inzetten om het menselijk lichaam te verbeteren? Dit zijn de fundamentele vragen van het werk van Agi Haines. Haar inspiratie haalt ze uit alle bizarre en bijzondere dingen die in ons bestaan. Hierbij is ze gemotiveerd om ‘out of the box’ te denken. Wat gebeurt er bijvoorbeeld, als we onze baby’s grotere wangzakken geven, zodat ze meer cafeïne kunnen absorberen en daardoor later langer door kunnen werken? En kunnen we ons brein kopiëren om deze vervolgens in een drone te plaatsen?

Als we ons lichaam kunnen aanpassen, wat houdt ons dan tegen om te stoppen met zoeken naar verbeteringen? Wat zijn gewenste eigenschappen van een mens en hoe kunnen we deze vormgeven?

RENÉ TEN BOS
Hoogleraar filosofie en managementfilosofie René ten Bos werd vorig jaar benoemd tot Denker des Vaderlands. Niet voor niets: tegendraads en provocatief zet hij met een brede grijns vastgeroeste ideeën opzij. Hij biedt een onorthodoxe en toegankelijke kijk op thema’s als water, bureaucratie, dieren en de ecologische catastrofe die de mensheid heet.

Onder de noemer ‘René ten Bos vraagt …’ nodigt hij bij ons gasten uit de wereld van film, literatuur en wetenschap uit voor een goed gesprek. Wat ze gemeenschappelijk hebben is dat Ten Bos in hen geïnteresseerd is en hen graag het hemd van het lijf vraagt. Elke avond is weer anders, geheel in de geest van de gast en van de Denker des Vaderlands.

LET OP: In dit programma wordt uitsluitend Engels gesproken

Attend

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?

Ja, graag!

jouw voorkeur

Aanmelden