sluit

Duurzaamheidscafé #1

Polderen kan niet meer

Rond 2007 zat Nederland in een flinke economische crisis. De regering kon niet anders dan met pittige bezuinigingsmaatregelen komen. Nu staan we aan de vooravond van een flinke klimaatcrisis, maar kordate beslissingen blijven uit. Werkt ons poldermodel averechts voor een effectieve aanpak van het klimaatprobleem?

POLDEREN OVER HET KLIMAAT

Hebben we als burgers behoefte aan een minder steggelende coalitie? En hoe staan we tegenover een meer kordate en sturende overheid? Professor Pieter Leroy, hoogleraar Milieu en Beleid bij de Radboud Universiteit, zal ons zijn kijk op deze vragen geven. Filosofisch en prikkelend vraagt hij zich af of de democratie zoals we deze kennen wel past bij de klimaatuitdagingen waar we vandaag de dag voor staan.

Hierna volgt een debat tussen onderzoeker Hans Bosselaar en Siward Zomer. Bosselaar is ervan overtuigd dat je bij grote vraagstukken niet moet polderen, maar dat de overheid juist pro-actief richting moet geven naar haar burgers. Siward Zomer heeft als directeur ODE Decentraal plaatsgenomen aan de klimaattafels en meegedacht over hoe er vanuit burgerinitiatieven resultaten tot stand kunnen komen. Hij pleit voor meer burgerinitiatieven waarbij de rol van de overheid meer reactief is.

NIJMEGEN EN HET KLIMAAT

Maar wat vinden we eigenlijk zelf? Wanneer zou jij in beweging komen en wat kan de overheid, en specifiek onze gemeente, daaraan doen? Tijdens het tweede gedeelte van de avond gaan we samen in gesprek over onze visie. Avondvoorzitter Kirstie Lamers leidt het debat in goede banen. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Mijam en Yarah.

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?