sluit

Duurzaamheidscafé #10

Wie bepaalt er wat jij eet?

Tijdens dit duurzaamheidscafé gaan we in op de rol van grote spelers in de voedingsindustrie. Bepalen zij wat we eten, of bepalen we dat zelf?

GEZONDE VOEDING
Bij een Green Capital hoort gezonde voeding voor iedereen; gezond om te eten en gezond geproduceerd. Dat wil zeggen: geen gebruik van pesticiden en kunstmest, een faire prijs voor de boer, geen dierenleed en meer in plaats van minder natuur en biodiversiteit. Klinkt dit als ver van je bed? Welnee, want jíj bepaalt tenslotte wat je eet, waar je boodschappen doet en hoe je wilt leven. Of zit het toch complexer in elkaar?

Een handvol grote spelers bepaalt de spelregels, het aanbod op de markt en daarmee wat er op jouw bord belandt. Zij zijn van groot belang als het gaat om de transitie naar duurzame voedselketens. Nemen ze de verantwoordelijkheid die we van hen verwachten? Kunnen ze die, vanwege hun gevestigde belangen, wel nemen? Of moet de omslag komen van nieuwe partijen in de markt? Moet de overheid hierin sturen of volgen? En welke rol ligt hier voor ons?

INVLOED GROTE SPELERS
De nummer 1 van de Duurzame top 100 2018, Volkert Engelsman is deze avond te gast. Hij leidt Eosta, het grootste import- en distributiebedrijf in biologische en fair trade groenten en fruit in Europa. Op geheel ‘eigen wijze’ opereert Eosta in de wereld van food waar slechts enkele grote spelers de dienst uitmaken. Engelsman wordt als pionier gezien in de transitie naar duurzame, verantwoordelijke voedselproductie, één van de grootste uitdagingen van dit moment.‘Het huidige economisch systeem is failliet’, zegt Engelsman. ‘Ook bij duurzaam ondernemen gaat het uiteindelijk om winst. Met zo’n benadering kom je niet echt verder. Het moet radicaal anders.’ Hoe verandert Eosta als relatieve nieuwkomer in de markt, het voedselaanbod?

Simone Hertzberger heeft 32 jaar bij Ahold gewerkt, onder andere aan het duurzaamheidsbeleid van deze grote speler in de markt. Vanuit haar ervaringen vertelt zij wat er komt kijken bij de omslag naar een duurzaam voedselaanbod en welke rol en verantwoordelijkheid een bedrijf als Ahold hierin heeft. Zij is ervan overtuigd dat het bedrijfsleven de oplossing biedt: slimme ondernemers zien dat zij veranderingen móeten realiseren om de consument op lange termijn te blijven voeden. Verduurzaming is economisch gedreven, zegt Hertzberger. Zij pleit echter ook voor een sturende rol van de overheid in het verduurzamen van ons voedsel.

DEBAT
Volkert Engelsman en Simone Hertzberger gaan deze avond met elkaar in debat: wat is er nodig om een omslag te maken naar een duurzame voedselvoorziening. Dick Veerman, oprichter van Foodlog, dé interactieve onlinekrant op het gebied van voedsel en voeding, is avondvoorzitter. Veerman zal niet schromen de beide hoofdsprekers uit te dagen en taboes te benoemen. Ook zijn persoonlijke visie op deze materie komt aan bod. Veerman houdt van maximale interactie tussen podium en zaal en zal dus ook jou uitdagen mee te doen in het debat. Wat kunnen inwoners doen?

Zijn lokale voedsel initiatieven een gezond en duurzaam antwoord op het voedselvraagstuk? We laten zien hoe vanuit de Green Capital Challenges verschillende duurzame voedselinitiatieven zijn opgepakt. Zorg dat je erbij bent!

Meer weten? Kijk dan hier voor een uitgebreide beschrijving van de avond.

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?