sluit

Duurzaamheidscafé #2

Verborgen kansen

Zo langzamerhand raakt vrijwel iedereen er wel van overtuigd dat de mens impact heeft op het klimaat. We raken overspoeld met tips over hoe we duurzamer kunnen leven.  Maar welke bijdrage heeft nu de meeste impact?

Wat is bijvoorbeeld beter: minder vlees eten of niet meer vliegen? Hoe kun je nu weten wat echt goed is? Babette Porcelijn schreef het boek ‘De verborgen impact’. Hierin laat zij de impact van ons gedrag op de hele keten zien, van grondstofdelving tot afvalverwerking. Zo is er voor een stukje vlees natuurlijk grond nodig om veevoer op te verbouwen. Dit heeft ontbossing en groot waterverbruik tot gevolg.

Dat betekent natuurlijk niet dat we alle leuke dingen aan ons voorbij moeten laten gaan. Volgens Porcelijn is het vooral belangrijk dat we weten wat er zich in de totale productieketen afspeelt. Op basis daarvan kunnen we bepalen welke aanpassingen voor ons haalbaar zijn en welk effect we daarmee behalen.

IN GESPREK
Tijdens het Duurzaamheidscafé behandelen we onder leiding van Joke Feenstra elementen uit het boek van Babette over een mogelijk eco-positief leven. Daarna gaan we met Margot Ribberink en Victor van Oeijen, specialisten van stichting KlimaatGesprekken, daadwerkelijk aan de slag om je eigen doelen te stellen en concreet te maken. We leren onze klimaatimpact te halveren en hierover het gesprek met anderen aan te gaan. Humor, hoop en handelingsperspectief staat daarbij centraal. En dit alles zonder een wijzend vingertje, dat beloven we!

GESPREKSLEIDER
De avond wordt in goede banen geleid door avondvoorzitter Marjolijn van de Zandschulp. Dit alles wordt omlijst met een muzikaal intermezzo door Heleen van den Hombergh.

 

Attend

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?