sluit

De ideale democratie

Evert van der Zweerde

Dit programma is afgelast vanwege persoonlijke redenen. 

Is een democratie eigenlijk wel geschikt om de urgente maatschappelijke thema’s van vandaag de dag het hoofd te bieden?

Hoe ziet de ideale democratie eruit, en hoe moeten we haar bereiken? En bestaat de ideale democratie eigenlijk wel? In een tijd van globale problemen als klimaatverandering en pandemieën komt de democratie als ideale staatsvorm onder druk te staan. Is een democratie eigenlijk wel geschikt om de urgente maatschappelijke thema’s van vandaag de dag het hoofd te bieden? Hoe verhouden idealen zich tot de democratie?

Kom luisteren naar de politiek filosoof Evert van der Zweerde over de (on)mogelijkheid van een ideale democratie.

Evert van de Zweerde

Evert van de Zweerde is politiek filosoof aan de Radboud Universiteit. In zijn onderzoek staan de thema’s ideologie, civil society en democratie centraal. Daarnaast is hij de oprichter van het Democratisch Laboratorium. 

Being an Idealist festival

Op het festival ‘Being an Idealist’ op 12, 13 en 14 mei 2022 in LUX leiden we de nieuwe generatie idealisten op. Laat je inspireren door originele visies en enthousiaste dromen van wereldverbeteraars en ontdek hoe jij, samen met anderen, impact kan maken.

Radboud Reflects

Dit programma wordt in samenwerking met Radboud Reflects georganiseerd.

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?