sluit

Livestream – A philosopher’s perspective: The Good Ancestor

Radboud Reflects @ Nimma aan Zee Lecture by philosopher Roman Krznaric
Language No Problem
Nimma aan zee

In samenwerking met Radboud Reflects organiseren we de livestream A Philosopher’s Perspective: The Good Ancestor; een lezing van publieksfilosoof Roman Krznaric over hoe wij een goede voorouder kunnen zijn voor toekomstige generaties.

Engelstalig programma, alleen via livestream te bezoeken! Roman Krznaric neemt deel aan dit programma via Skype.
This programme is in English and can only be visited through livestream! Roman Krznaric will join this programme via Skype. English version below.

Hoe kunnen we een goede voorouder zijn? Het wordt steeds duidelijker dat het korte termijn denken van de directe bevrediging en de 24-uurs economie niet zorgt voor de oplossing van de grote problemen. Als we pandemieën willen voorkomen en de klimaatcrisis echt willen oplossen, zullen we op de lange termijn moeten leren denken. De vraag is dan niet hoe we het NU het allerleukste hebben, maar hoe we de aarde goed achterlaten voor de generaties die nog gaan komen.

De tirannie van het nu

We leven volgens Roman Krznaric in de tirannie van het nu. Alles moet direct; we willen dingen direct kopen, winkels moeten 24/7 open zijn en het internet is altijd beschikbaar. Maar de grote problemen van deze tijd vragen volgens Krznaric niet om snelle oplossingen, maar om oplossingen die ook als wij allang dood zijn nog hun waarde behouden. De tirannie van het nu moet vervangen worden door de zorg om een goede voorouder te zijn. De zorg om de aarde goed na te laten, ook voor mensen die nog geboren moeten worden.

Lange termijn denken

De roep om lange termijn denken is groter dan ooit. Maar heeft het ooit gewerkt? Wat is het eigenlijk precies? En zijn we er toe in staat? Roman Krznaric is ervan overtuigd dat we het kunnen. Van de piramides tot de sociale zekerheid, de mensheid heeft altijd laten zien dat ze vooruit kan plannen. We zijn in staat om beslissingen te nemen die niet alleen zorgen voor voorspoed voor onszelf, maar ook voor toekomstige generaties.

Over de sprekers

Roman Krznaric is publieksfilosoof. Hij schrijft over de kracht van ideeën om de maatschappij te veranderen. Zijn laatste boek is The Good Ancestor: How to Think Long Term in a Short Term World. Zijn eerdere boeken, waaronder Carpe Diem en The Wonderbox, zijn in meer dan 20 talen vertaald.

Gespreksleiders: Lisa Doeland  & Wissal El Hajji (junior moderator).

 

Onderdeel van het Kunst voor klimaat festival Nimma aan zee

Dit programma is onderdeel van het Kunst voor klimaat festival 2021, waarbij LUX jong en oud publiek uitnodigt om via verbeelding op zoek te gaan naar antwoorden rondom de klimaatuitdaging. Hiervoor zet LUX diverse kunstvormen in, van film & theater tot ervaringsprogramma’s voor diverse leeftijden. (Internationale) kunstenaars, denkers, schrijvers en klimaatexperts komen van vrijdag 10 t/m zondag 12 september naar Nijmegen om met het publiek in gesprek te gaan. Bekijk het programma.English version

The Good Ancestor | Lecture by philosopher Roman Krznaric

Radboud Reflects in collaboration with LUX, Nimma aan Zee

How can we be good ancestors? It’s becoming more and more clear that the short term thinking of direct solutions and the 24-hour economy does not lead to the solution of the larger problems. If we want to prevent pandemics and really solve the climate crisis, we have to learn how to think long term. It’s not about what is the most fun right NOW, but about how we can pass on the earth to generations to come. Come and listen to how we can be good ancestors, according to public philosopher Roman Krznaric.

The tyranny of the Now

According to Roman Krznaric, we live in the tyranny of the now. Everything has to happen right now: we want to buy things right now, stores must be open 24/7, and we must always have access to the internet. But the larger problems of this day and age do not require quick solutions according to Krznaric, but solutions that still prove their worth long after we’re gone. The tyranny of the now has to be replaced with the care to be a good ancestor. The care to leave the earth in a good shape, also for people that are yet to be born.

Long term thinking

The call for long term thinking is larger than ever. But has it ever worked? And what exactly is it? Are we even able to? Roman Krznaric is convinced that we are. From pyramids to social security, humanity has always shown the ability to plan ahead. We are capable of making decisions that bring prosperity to not only ourselves, but also future generations.

About Nimma aan zee

The Good Ancestor is part of Nimma aan zee (Nimma-upon-sea). From Friday 10th September until Sunday 12 September, the festival opens up to the discussion around the climate crisis and gives it meaning through several art forms, from film and theatre to immersive experiences for all ages. With multiple generations of (international) artists, thinkers, writers, academics, and policy makers we will try to find answers together with young and old visitors. Cause and effect go beyond generations and what will the world be like for our descendants?

About the speakers

Roman Krznaric is a public philosopher. He writes about the power of ideas to change society. His latest book is The Good Ancestor: How to Think Long Term in a Short Term World. His earlier works, including Carpe Diem and The Wonderbox, have been translated into more than 20 languages.

Maïtè Tjon A Hie is a philosopher and communications advisor. Wissam El Hajji is the junior moderator.

Participation

For the livestream, standard contribution applies. Buy tickets above!

Attend

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?