sluit

Nathan Law

Freedom: How we lose it and how we fight back 

Despite being only 28, Nathan Law is one of the most experienced activists in the world. For the past 8 years, he led the so-called umbrella protests in Hong Kong together with Joshua Wong.

This talk is in English.

The protest movement was started and led by young people. Of all people, they immediately realised what was at stake: their future. Eventually, the protest became one of the most massive and broadest protests movements in recent history.

In his book Freedom: How We Lost It and How We Fight Back, Nathan Law compares Hong Kong to other countries, where authoritarian leaders “are polluting the world’s politics”. With good reason, he sees a lot of parallels between the fight for democracy and the climate. The recent events in Ukraine only make his story more urgent and important.

Nazmiye Oral

The moderator of this talk is actrice, writer and theatre-maker Nazmiye Oral.

Being an Idealist festival

During the festival ‘Being an Idealist’, we will educate the new generation of idealists in LUX on the 12th, 13th and 14th of May 2022. Get inspired by original visions and enthusiastic dreams of idealists and discover how you can make an impact together with others.

Ondanks zijn leeftijd van 28 jaar is Nathan Law een van de meest ervaren activisten in de wereld. Samen met Joshua Wong leidde hij de afgelopen acht jaar de zogenaamde Paraplu-protesten in Hong Kong.

De voertaal van deze lezing is Engels.

De protestbeweging kwam op gang en werd geleid door jongeren. Juist zij beseften meteen wat er op het spel stond. Hun toekomst. Uiteindelijk groeide dit protest uit tot een van de breedste en massaalste protestbewegingen uit de recente geschiedenis.  

In zijn boek Freedom: How We Lose It and How We Fight Back vergelijkt Nathan Law HK met de andere landen in de wereld, waar autoritaire leiders “are polluting the world’s politics”. Niet voor niets ziet hij vele parallellen tussen de strijd voor democratie en het klimaat. De recente gebeurtenissen in Oekraïne maken zijn verhaal alleen maar urgenter en belangrijker.  

Nazmiye Oral

De moderator van deze talk is actrice, schrijver en theatermaker Nazmiye Oral.

Being an Idealist festival
Op het festival ‘Being an Idealist’ op 12, 13 en 14 mei 2022 in LUX leiden we de nieuwe generatie idealisten op. Laat je inspireren door originele visies en enthousiaste dromen van wereldverbeteraars en ontdek hoe jij, samen met anderen, impact kan maken.

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?