sluit

Ongelijkheid en onderwijs (livestream)

Lezingen door onderwijswetenschapper Eddie Denessen en socioloog Margriet van Hek
Radboud Reflects

Wat is de impact van onderwijs op ongelijkheid in de samenleving? Luister online mee naar socioloog Margriet van Hek die vertelt waarom jongens en meisjes andere kansen hebben en onderwijswetenschapper Eddie Denessen die pleit voor meer optimisme in het onderwijs.

Het ideaal is dat ieder kind in het onderwijs gelijke kansen heeft, maar de werkelijkheid is weerbarstiger. Niet alleen het opleidingsniveau en de financiële mogelijkheden van de ouders, maar ook de wijk waar een school staat, het toetsingssysteem, of je een jongen of een meisje bent, en zelfs de goedbedoelde houding van leraren dragen bij aan ongelijke kansen.

LERAREN
Als een leraar hoge verwachtingen heeft van een kind, dan blijkt dat kind ook beter te presteren. Heel veel (vaak onschuldige) associaties en voorkeuren spelen onbewust een rol. Die beelden werken door in alles, in de aandacht en beurten die je leerlingen geeft, in de beoordelingen, in de adviezen en in de gesprekken met ouders. Zo veroorzaakt ook een goedwillende leraar onbedoeld ongelijkheid. Bovendien denkt socioloog Margriet van Hek dat we ons speciaal zorgen moeten maken over jongens. De manier waarop het onderwijs is ingericht is gunstig voor meisjes en zorgt dat jongens met name bij leesvaardigheid systematisch slechter presteren.

OUDERS
Er zijn veel verschillende factoren die invloed hebben op kansenongelijkheid in het onderwijs. Bijvoorbeeld het opleidingsniveau en de financiële situatie van ouders. Hoogopgeleide ouders weten vaak beter hoe ze hun kinderen moeten helpen bij hun huiswerk, zijn beter in staat hun kroost naar het vwo te pushen en hebben meestal meer financiële middelen voor betaalde bijles. Kinderen uit een goed milieu hebben daardoor nog altijd meer kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

ONDERSCHEIDEN
De vroege differentiatie die we nu kennen in het middelbaar onderwijs (het verschil in vmbo, havo, vwo) werkt volgens Denessen en Van Hek ongelijkheid in de maatschappij in de hand. Niet alleen wordt er te vroeg in de ontwikkeling van kinderen onderscheid gemaakt, maar vmbo’ers komen ook nooit meer in aanraking met vwo’ers. En dit werkt door in de hele maatschappij. Hoe langer je alle leerlingen bij elkaar houdt, hoe meer je ongelijkheid in het onderwijs en de samenleving bestrijdt.

Eddie Denessen pleit voor optimisme in het onderwijs. Leraren moeten veel van leerlingen verwachten en zich door hen laten verrassen. Margriet van Hek adviseert om kinderen zo lang mogelijk bij elkaar te houden en brede scholen te behouden en extra aandacht te hebben voor jongens. Na hun lezingen gaan Eddie Denessen en Margriet van Hek met elkaar in gesprek onder leiding van onderwijsfilosoof Jan Bransen over wat scholen kunnen doen om kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen te bieden voor de toekomst.

OVER DE SPREKERS
Margriet van Hek is onderwijssocioloog aan de Radboud Universiteit. Zij doet onderzoek naar de verschillen tussen jongens en meisjes in verschillende onderwijssystemen en hoe achtergrond doorwerkt in je kansen binnen het onderwijs.

Eddie Denessen is onderwijswetenschapper aan de Radboud Universiteit en bijzonder hoogleraar op de Sardes-leerstoel Sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs aan de Universiteit Leiden. Hij doet onder andere onderzoek naar de effecten van de sociaal-culturele achtergrond van leerlingen in het onderwijs.

Jan Bransen is hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit en academisch leider van het Radboud Teaching and Learning Centre. Hij is auteur van onder andere Gevormd of vervormd; pleidooi voor ander onderwijs en Laat je niets wijsmaken.

DEELNAME
Deze lezing kun je online via een livestream bijwonen.

Deelname aan de livestream is gratis. Schrijf je in via de website van Radboud Reflects en ontvang de reminder, de link naar het verslag en aanvullende informatie van deze livestream in je mailbox.

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?