sluit

Politiek en emotie

Hoe belangrijk zijn emoties in de politiek? In politieke campagnes voeren manipulatie, andere partijen zwart maken, en het inzetten van big data de boventoon. Inspelen op emoties lijkt de rol van overtuigen met argumenten te hebben overgenomen. Ook bij protesten van burgers wordt dankbaar gebruik gemaakt van emoties.

Hebben de democratische idealen, zoals redelijkheid, gelijkheid en een open dialoog nog wel een plek in het huidige politieke klimaat? Kom luisteren naar politiek filosofen Eva Groen-Reijman en Mathijs van de Sande over emoties in campagnetijd.

ACTIVISME EN REPRESENTATIE
De burger laat niet alleen zijn stem horen via verkiezingen, maar ook via protesten, online petities en sociale bewegingen. Politiek filosoof Mathijs van de Sande vertelt over deze twee verschillende krachten in de politiek en de manier waarop emoties hierbij een rol spelen. Is stemmen even belangrijk voor onze huidige politiek als protesteren? Volgens Van de Sande speelt politiek zich niet alleen af in het stemlokaal, maar ook op straat. Is activisme ook een vorm van representatie? En hoe beïnvloeden protest en activisme de manier waarop politici en partijen zich gedragen?

MISLEIDING
Tegelijkertijd kunnen we ons afvragen of politici emoties mogen gebruiken om burgers te overtuigen van hun standpunt. Is het gebruik van suggestieve woorden als ‘villasubsidie’ of ‘asiel-tsunami’ misleidend? Mogen partijen inspelen op emotie door een ijsbeer op een smeltende ijsschots te tonen in de hoop zo klimaatverandering op de kaart te zetten? En in hoeverre is het wenselijk dat de burger gepersonaliseerde politieke advertenties voorgeschoteld krijgt? Politiek filosoof Eva Groen-Reijman vraagt zich in haar lezing af of het gebruik van dit soort marketingtechnieken de juiste manier is om de kiezer voor je te winnen.

ONDEMOCRATISCHE CAMPAGNES?
Na hun lezingen gaan Eva Groen-Reijman en Mathijs van de Sande met elkaar in gesprek over de rol en noodzaak van politieke campagnes in de democratie. Wat mogen politici doen om stemmen te winnen? Is alles geoorloofd in het bedrijven van politiek? Welke rol heeft emotie? En wanneer komt de huidige praktijk in botsing met onze democratische idealen? Tjidde Tempels, politicoloog en programmamaker bij Radboud Reflects, is de gespreksleider

OVER DE SPREKERS
Eva Groen-Reijman is politiek filosoof en als onderzoeker verbonden aan Wageningen University. Ze promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op de legitimering van politieke campagnes. In haar huidige onderzoek kijkt ze naar de ethiek van nudging in de publieke en private sector.

Mathijs van de Sande is politiek filosoof en als universitair docent verbonden aan de Radboud Universiteit. Hij promoveerde op de politiek van hedendaagse protestbewegingen, zoals Occupy en de Indignados. Zijn onderzoek richt zich met name op radicale democratie, anarchisme en politiek activisme.

Dit is een programma van Radboud Reflects en het Democratisch Laboratorium van de Radboud Universiteit.

Deelname kost € 7,50 | Medewerkers van de RU en het Radboudumc betalen € 5,00 | Radboud Reflects-abonnees, studenten en scholieren kunnen gratis deelnemen.

Attend

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?