sluit

Prison for Profit

Film en gesprek over privatisering van overheidstaken
Radboud Reflects
Specials

What happens when governmental tasks like detention are outsourced to powerful international corporations? The documentary Prison for Profit focuses on a privately run prison in South Africa, and shows the consequences for guards, inmates and society.

Traditionally, warranting our safety is a governmental responsibility. Is outsourcing it to commercial companies a good idea? Come and watch the documentary and learn from political scientist Jutta Joachim and philosopher Ronald Tinnevelt about the pros and cons of privatizing security.

Nederlands volgt Engels 

SALES TALK ONLY
In the documentary Prison for Profit we follow the Mangaung Prison, South Africa’s first privately run penitentiary. Its British multi-billion-operator promised the most humane treatment and the best facilities—and naturally at the lowest costs. It soon became clear that this was mostly sales talk. Leaked surveillance videos and testimonies from guards and former prisoners reveal stories of excessive violence, neglect and unimaginable forms of torture. Testimonials from whistleblowers and former prisoners, and the findings of investigative journalist Ruth Hopkins expose the reality of prison privatization. Guards are underpaid, overworked and fear for their lives every day. Since prisoners are a source of income, rehabilitation and lowering crime rates are not a priority.

MONOPOLY ON VIOLENCE
Jutta Joachim will start the evening by providing a few pointers for watching the documentary. What are the key scenes? What to pay attention to especially? In the discussion afterwards, Ronald Tinnevelt and Jutta Joachim will reflect on what happens when the state’s monopoly on violence is broken. Will it affect the safety of prisoners and society at large? In recent years, there has been a tendency of governments outsourcing more and more of its responsibilities. What is the ideal relationship between the government and private companies? Should we want a society in which prisons are being managed by commercial companies?
Indra Römgens will moderate the evening. She is a PhD candidate International Relations at Radboud University.

This program is English spoken. The documentary is in English and has English subtitles.

SPEAKERS
Jutta Joachim is a political scientist at Radboud University. She is a specialist in international relations, with a focus on the privatizing of security.
Ronald Tinnevelt is a philosopher of law at Radboud University. His research focuses on human rights, democracy and poverty.

Participation costs € 10,00 | RU employees, Alumni Benefits Card-holders, students, Radboud Reflects-subscribers and Friends of LUX pay € 7,00.

This is a program by Radboud Reflects and LUX.

———————————————————

Wat gebeurt er als overheidstaken zoals detentie worden uitbesteed aan machtige internationale bedrijven? De documentaire Prison for Profit neemt de situatie onder de loep in een geprivatiseerde gevangenis in Zuid-Afrika, en laat zien wat de consequenties zijn voor personeel, gevangenen en de maatschappij.

Het waarborgen van de veiligheid van burgers is normaal gesproken een taak van de overheid. Is het een goed idee om dit uit te besteden aan commerciële partijen? Bekijk de documentaire en leer van politicoloog Jutta Joachim en rechtsfilosoof Ronald Tinnevelt wat de voors en tegens zijn bij het privatiseren van veiligheid.

VERKOOPPRAATJES
In de documentaire Prison for Profit volgen we de Mangaung Gevangenis, de eerste gevangenis in Zuid-Afrika die door een commercieel bedrijf wordt geleid. Het Britse miljardenbedrijf beloofde de beste behandeling en de beste faciliteiten – vanzelfsprekend tegen de laagste kosten. Maar al gauw werd duidelijk dat dit vooral verkooppraatjes waren. Uitgelekte beveiligingsvideo’s en getuigenissen van gevangenispersoneel en ex-gedetineerden onthullen verhalen van excessief geweld, verwaarlozing en onvoorstelbare vormen van foltering. Verklaringen van betrokkenen en de bevindingen van onderzoeksjournalist Ruth Hopkins tonen de realiteit van het privatiseren van het gevangeniswezen. Bewakers zijn onderbetaald en overwerkt en vrezen iedere dag voor hun leven. En omdat gevangenen een bron van inkomsten zijn, hebben rehabilitatie en het terugdringen van criminaliteit niet bepaald prioriteit.

MONOPOLIE OP GEWELD
Jutta Joachim opent de avond met een kijkwijzer bij de documentaire: welke scènes zijn cruciaal? Waar moeten we speciaal op letten? In het gesprek na afloop reflecteren zij en rechtsfilosoof Ronald Tinnevelt op wat er gebeurt wanneer het overheidsmonopolie op geweld wordt doorbroken. Heeft het gevolgen voor de veiligheid van de samenleving in het algemeen, en die van gevangenen in het bijzonder? In de afgelopen jaren zijn overheden hun taken steeds meer gaan uitbesteden. Wat is de ideale relatie tussen de overheid en commerciële bedrijven? Moeten we wel een maatschappij willen waarin gevangenissen worden gerund door commerciële bedrijven? Indra Römgens, promovenda Internationale Relaties, is de gespreksleider.

De voertaal is Engels. De documentaire is in het Engels, en heeft Engelse ondertitels.

SPREKERS
Jutta Joachim
 is politicoloog aan de Radboud Universiteit. Ze is een specialist op het gebied van internationale relaties, met een focus op het privatiseren van veiligheid.
Ronald Tinnevelt is rechtsfilosoof aan de Radboud Universiteit. Hij doet onder meer onderzoek op het gebied van mensenrechten, democratie en armoede.

Deelname kost € 10,00 | RU medewerkers, Alumni Benefits Card-houders, students, Radboud Reflects-abonnees  en Vrienden van LUX betalen € 7,00.

Dit is een programma van Radboud Reflects en LUX.

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?

Ja, graag!

jouw voorkeur

Aanmelden