sluit

Radboud Reflects – De Rechtvaardige Stad

ACN en Radboud Reflects Lezing en gesprek door architect Arna Mačkić, sociaal geograaf Arnoud Lagendijk en spoorbouwmeester Eric Luiten

Wat is ervoor nodig om een stad open en inclusief te maken? Hoe dragen architectuur en de inrichting van een stad bij aan gelijkheid, betrokkenheid en diversiteit? En hoe zien we dit terug in de huidige plannen voor het Nijmeegse stationsgebied? Denk verder en praat mee over de rechtvaardige stad met architect Arna Mačkić, sociaal geograaf Arnoud Lagendijk en spoorbouwmeester Eric Luiten.

Volgens Arna Mačkić heeft architectuur grote invloed op ons gedrag. Gebouwen, bruggen, straten en pleinen kunnen mensen van elkaar scheiden, en zorgen voor meer afstand in een samenleving. Maar ze kunnen ook bron zijn van betekenis en verbinding, en daarmee bijdragen aan Mačkić’s ideaal om van de samenleving een hechte gemeenschap te maken. Wat is er nodig om de publieke ruimte tot plek van ontmoeting en samenkomst te maken? En op welke manieren werken architectuur en stedenbouw verdeeldheid juist in de hand?

De sociale ruimte

Om de publieke ruimte rechtvaardig in te richten moet er volgens Arnoud Lagendijk op zijn minst rekening worden gehouden met de verschillende betekenislagen van de publieke ruimte. Een stad moet niet alleen worden ingericht met het oog op functionaliteit, maar ook op de sociale en symbolische waarde die publieke ruimtes kunnen hebben. Tegelijkertijd onderstreept Lagendijk dat er geen blauwdruk bestaat voor een leefbare of rechtvaardige stad. Hoe een ruimte uiteindelijk wordt gebruikt of beleefd is sterk afhankelijk van sociale interactie, en daarom niet bij voorbaat vast te leggen.

Het Nijmeegse stationsgebied

Na korte lezingen van Arna Mačkić en Arnoud Lagendijk praten we verder met hoogleraar landschapsarchitectuur en spoorbouwmeester Eric Luiten. Na jaren van achterstallig onderhoud en tussenoplossingen, wordt het stationsgebied van Nijmegen namelijk grondig verbouwd. De meest publieke entree van Nijmegen krijgt een nieuwe perrontunnel en stationsplein. Hiermee kan het station een belangrijke bijdrage leveren aan het creëren van meer verbondenheid en interactie tussen verschillende bevolkingsgroepen. Lukt het Nijmegen de komende jaren om een bewust ontworpen inclusieve publieke ruimte aan de stad toe te voegen? Stel je eigen vragen aan de sprekers via menti.com

Over de sprekers

Arna Mačkić is als architect verbonden aan Studio L A en de Gerrit Rietveld Academie en is auteur van het boek Mortal Cities & Forgotten Monuments. Ze onderzoekt hedendaagse thema’s als identiteit, tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen en mechanismen van in- en uitsluiting. Ook creëert zij nieuwe vormen van publiek domein, die ontmoetingen stimuleren en een collectieve identiteit versterken. In 2017 won zij De Maaskantprijs voor Jonge Architecten.

Arnoud Lagendijk is hoogleraar Sociale geografie aan Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar regionale ontwikkeling en de processen van regiovorming in Europa. Hij bestudeert ook de verspreiding van alternatieve sociaaleconomische praktijken en beleidsconcepten over de hele wereld. Beide thema’s worden geanalyseerd vanuit een zogeheten ‘relationele benadering’, waarbij de verwevenheid van globale en lokale processen centraal staat.

Eric Luiten, hoogleraar Landschapsarchitectuur aan de TU Delft, was tussen 2012 en 2016 als Rijksadviseur voor Landschap en Water verbonden aan het College van Rijksadviseurs en was supervisor bij de ontwikkeling van Park Lingezegen tussen Arnhem en Nijmegen. Als spoorbouwmeester heeft Eric Luiten de taak ProRail en NS te adviseren over de ruimtelijke kwaliteit in en om het spoor.

Deelname

Deelname in de zaal kost € 7,50 | Medewerkers van de RU en het Radboudumc en Alumni Benefits Card-houders € 5,- | Donateurs en sponsoren ACN, studenten en scholieren en Radboud Reflects-abonnees gratis.

Let op: bij deze lezing vragen we om een Coronatoegangsbewijs via een test-, vaccinatie- of herstelbewijs. Deze lezing kun je online via een livestream of fysiek in de zaal bijwonen.

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?