sluit

Radboud Reflects – Doodgewone vrienden: Nadenken over vriendschap

Lezing en gesprek met denker des vaderlands Paul van Tongeren

We hebben meer vrienden dan ooit als je de sociale media moet geloven, vrienden ook die je zelfs nooit ziet. Hoe kan het dan dat mensen zich steeds vaker eenzaam voelen? Zijn we vergeten wat echte vriendschap inhoudt? Bestaat er eigenlijk wel zoiets als ‘echte’ vriendschap? Of zijn we in onze vriendschappen simpelweg naar het verkeerde op zoek? Kom en luister naar filosoof en Denker des Vaderlands Paul van Tongeren over zijn nieuwe boek Doodgewone vrienden.

Veel van onze vriendschappen bestaan louter uit nuts- en pleziersrelaties: mensen met wie je de kroeg in gaat, het theater bezoekt of een sportwedstrijd kijkt. Slechts enkelen behoren tot de selecte kring van ‘echte vrienden’: mensen die altijd voor je klaarstaan, die ook onze minder mooie kanten kennen en omarmen, en die je nooit zullen bedriegen of in de steek laten. Maar moet vriendschap wel onvoorwaardelijk zijn om als échte vriendschap te kunnen gelden?

Kwetsbaarheid en gebrekkigheid

Paul van Tongeren waarschuwt ervoor vriendschappen al te veel te idealiseren. Net als vele filosofen voor ons, hebben ook wij vaak de neiging vriendschap mooier voor te stellen dan het is. In plaats van te erkennen dat vriendschap niet altijd even gemakkelijk is, verheerlijken we vriendschap net zo lang totdat we geen ‘echte’ vrienden meer over hebben. Het is volgens hem juist zaak om te leren omgaan met de kwetsbaarheid en voortdurende gebrekkigheid van alledaagse vriendschappen.

Geschiedenis

Tijdens deze avond neemt Paul van Tongeren ons mee in de geschiedenis van het denken over vriendschap. Hoe zijn de opvattingen over vriendschap door de tijd heen veranderd? Wat kunnen we leren van Montaigne’s gepassioneerde vriendschap met Étienne de la Boétie? En waarom waarschuwt Van Tongeren zijn lezers samen met Nietzsche voor het ‘nihilisme’ dat schuilt in de hedendaagse idealisering van vriendschap? Na zijn lezing gaat Van Tongeren in gesprek met de gespreksleider en het publiek.

Over de spreker

Paul van Tongeren is emeritus hoogleraar Wijsgerige Ethiek aan de Radboud Universiteit en Denker des Vaderlands. Hij publiceerde verschillende boeken over de deugdethiek van Aristoteles en het nihilisme van Friedrich Nietzsche. Als Denker des Vaderlands wil hij ons vooral aanzetten tot ‘nadenken’.

Deelname

Deelname in de zaal kost € 7,50 | Medewerkers van de RU en het Radboudumc en Alumni Benefits Card-houders € 5,- | Studenten en scholieren en Radboud Reflects-abonnees gratis. Deze lezing kun je online via een livestream of fysiek in de zaal bijwonen.

Deelname aan de livestream is gratis. Schrijf je in en ontvang de reminder, het verslag en aanvullende informatie van deze livestream in je mailbox.

Let op: bij deze lezing vragen we om een Coronatoegangsbewijs via een test-, vaccinatie- of herstelbewijs.

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?