sluit

Radboud Reflects – Martha en Maria: de kunst van aandacht

Lezing en gesprek met theoloog Annemarieke van der Woude en socioloog Katia Begall

Waar besteden we onze tijd en aandacht aan? Wat willen we van het leven? En wat eisen we van onszelf? Ook in het bijbelverhaal van Martha en Maria waren dit al de centrale vragen. Ze zijn met burn-out als volksziekte nummer één actueler dan ooit. Wat kunnen we leren van Martha en Maria? Kom luisteren naar theoloog Annemarieke van der Woude en socioloog Katia Begall die reflecteren op de betekenis van dit eeuwenoude verhaal.

Als Jezus op bezoek komt, vinden de twee zussen Martha en Maria heel verschillende dingen belangrijk: terwijl Martha het huis poetst, in de keuken staat en ervoor zorgt dat het de gasten aan niks ontbreekt, zit Maria bij Jezus en zijn leerlingen aan tafel en luistert naar de verhalen die daar verteld worden. Volgens theoloog Annemarieke van der Woude gaat het bijbelverhaal over twee soorten aandacht die allebei belangrijk zijn: zorg voor jezelf en zorg voor je omgeving. “Het één kan niet zonder het ander.”

Wat moeten we doen?

Socioloog Katia Begall vindt dat het verhaal over Martha en Maria sterk resoneert met onze eigen vragen over tijdsbesteding. “Het gaat in feite om twee dingen. Ten eerste: wat moeten we dóen met onze tijd? Die vraag gaat over welke prioriteiten we stellen en hoe een goed leven eruit ziet. De tweede vraag is: wat móeten we doen? Dit gaat over werk, en hoe dit gewaardeerd wordt. In beide vragen speelt gender een rol, want zowel in de verdeling als de waardering van taken zien we grote verschillen tussen man en vrouw.”

Hoe komt het dat we al onze vrije tijd ook volstoppen met dingen die ‘moeten’? Durven we nog tijd te maken voor de dingen die we werkelijk de moeite waard vinden? Na twee korte lezingen gaan Katia Begall en Annemarieke van der Woude met elkaar in gesprek onder leiding van programmamaker bij Radboud Reflects Liesbeth Jansen.

Over de sprekers

Annemarieke van der Woude is theoloog aan de Radboud Universiteit. Ze doet onderzoek naar heiligheid in het alledaagse leven en in de bijbel. Daarnaast publiceert ze veelvuldig over euthanasie en het vrijwillig levenseinde.

Katia Begall is socioloog aan de Radboud Universiteit. Ze doet onderzoek naar het samenspel van betaald werk en familie en de invloed daarvan op de levensloop van mensen. Naast taakverdeling omvat dit ook genderrolopvattingen en werk-familiebeleid.

Deelname

Deelname kost € 7,50 | Medewerkers van de RU en het Radboudumc en Alumni Benefits Card-houders € 5,- | Studenten en scholieren en Radboud Reflects-abonnees gratis. Er is geen kaartverkoop aan de zaal.

Bij deze lezing vragen we om een Coronatoegangsbewijs.

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?