sluit

Radboud Reflects – Overbevolking en het klimaat

Lezing en gesprek met klimaatfilosoof Marc Davidson en sociaal filosoof Femke Takes

Het tegengaan van overbevolking lijkt een logische stap in de strijd tegen uitputting van de aarde. Maar bij wie ligt deze verantwoordelijkheid? Is het aan overheden om in te grijpen, hebben we zelf een morele plicht om onze kinderwens te beperken, of hebben we juist recht op eigen nageslacht? Kom en luister naar klimaatfilosoof Marc Davidson en sociaal filosoof Femke Takes over de ethische en politieke pijnpunten rondom het tegengaan van overbevolking.

Het krijgen van een kind leidt tot evenveel CO2-uitstoot als zo’n 36 trans-Atlantische retourvluchten per jaar. Is het met het oog op het klimaat dan nog wel moreel verantwoord om kinderen te krijgen? Hebben we een morele plicht om minder kinderen te krijgen? Dit idee van een morele of zelfs politieke plicht om minder kinderen te krijgen stuit veel mensen tegen de borst. Mag een overheid zich wel bemoeien met onze kinderwens? Betekent baas in eigen buik niet ook baas over het eigen nageslacht? Wat zouden bovendien de sociale en economische gevolgen zijn van een beleid van actieve geboortebeperking?

Overconsumptie

Tegelijkertijd speelt overbevolking een heel andere rol in het Westen dan in veel andere landen. Zo staat de ecologische voetafdruk van een gemiddeld westers kind gelijk aan die van 168 kinderen uit een land als Bangladesh. Anderzijds zal de bevolking juist het sterkst toenemen in die armere landen. Maar dreigen we met een pleidooi voor geboortebeperking dan niet snel te vervallen in een hypocriet en neokoloniaal vingerwijzen? Is het niet zaak eerst de buitensporige consumptiepatronen van het westen aan de kaak te stellen? En kunnen we andere landen wel de levensstandaarden ontzeggen waar we zelf al decennia lang van genieten?

Na hun lezingen gaan Marc Davidson en Femke Takes in gesprek over de ethische dilemma’s rondom overbevolking en de wenselijkheid, rechtvaardigheid en haalbaarheid van een (mondiale) geboortestop. Wat maakt overbevolking tot een probleem? Hoe ver mogen overheden gaan in het tegengaan van overbevolking? En welke fundamentele vrijheden zijn hierbij in het geding?

Over de sprekers

Marc Davidson is hoogleraar Filosofie van duurzaamheid en milieu aan de Radboud Universiteit. In zijn onderzoek werkt hij op het snijvlak van ethiek, economie en ecologie. Centraal in zijn denken staat de morele vraag hoe wij behoren te handelen in het licht van de duurzaamheids- en milieuproblematiek.

Femke Takes is filosoof en docent Pedagogische ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Deelname

Deelname kost € 7,50 | Medewerkers van de RU en het Radboudumc en Alumni Benefits Card-houders € 5,- | Studenten en scholieren en Radboud Reflects-abonnees gratis. Dit programma is alleen fysiek bij te wonen.

Let op: bij deze lezing vragen we om een Coronatoegangsbewijs(verwijst naar een andere website) via een test-, vaccinatie- of herstelbewijs.