sluit

Online – Big Talk: Srebrenica. Never Again?

Srebrenica. Never Again?
LUX bij je thuis

English follows Dutch

De val van Srebrenica is een duistere periode in de Nederlandse geschiedenis – een groot trauma waar pas sinds kort meer aandacht en ruimte voor is. Tijdens de gratis online debatavond Big Talk: Srebrenica. Never Again? gaan we in gesprek over de vraag wat we kunnen leren van dit onrecht uit het verleden, onder leiding van Coen Verbraak (journalist en programmamaker).

“Nooit meer”, zo beloofden landen over de hele wereld direct na de Holocaust teneinde toekomstige genocides te voorkomen. Nu de geschiedenis zich in de decennia erna heeft herhaald, van de gruweldaden in Rwanda en Srebrenica tot de vervolging van de Rohingya, rijst de vraag hoeveel er nog over is van deze belofte.

De val van Srebrenica is een duistere episode in de Nederlandse geschiedenis – een groot trauma waar pas sinds kort meer aandacht en ruimte voor is. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de val van Srebrenica geborgd blijft in ons collectieve geheugen en bewustzijn? Welke verschillende perspectieven spelen een rol en kunnen we actuele gebeurtenissen duiden vanuit lessen uit het verleden?

Naar aanleiding van de film Quo Vadis, Aida? van Jasmila Žbanić − te zien bij LUX vanaf juli 2021 en on demand tijdens het juni-deel van IFFR − buigt een panel zich over de vraag wat we kunnen leren van dit onrecht uit het verleden. Hoe kunnen we huidige onverdraagzaamheid het hoofd bieden en ons een nieuwe toekomst voorstellen? De kracht van kunst in het erkennen en tonen van deze zwarte bladzijde in de geschiedenis geeft nieuwe mogelijkheden om op het verleden te reflecteren.

Onder leiding van journalist en programmamaker Coen Verbraak praten Alma Mustafic (overlevende Srebrenica en onderwijsdeskundige), Satko Mujagic (overlevende concentratiekamp Omarska), Remko de Bruijne (ex-Dutchbat), Ludy de Vos (veteranenvertegenwoordiger), historicus en HAN-docent Marc van Berkel en theatermaker Boy Jonkergouw over de verankering van Srebrenica in het collectieve geheugen.

Vrijdag 4 juni, 19:00, gratis toegang. Dit is een samenwerking tussen LUX, IFFR en vfonds. Dit programma heeft Nederlands als voertaal, met Engelse ondertiteling.

De Big Talk: Srebrenica. Never again? is terug te kijken via ons Vimeo-account.


 

Srebrenica’s fall marks a dark period in Dutch history – a major trauma that has only recently received the attention and space it deserves. During the free online debate Big Talk: Srebrenica. Never again? a panel will discuss what we can learn from this past injustice, led by Coen Verbraak (journalist and programme-maker).

“Never again”, the world promised after the Holocaust, to prevent future genocides. Now history has repeated itself − from the horrors of Rwanda and Srebrenica to the persecution of the Rohingya − the question arises, what is left of this promise?

Srebrenica’s fall marks a dark period in history. For The Netherlands it represents a major trauma that has only recently received the attention and space it deserves. How can we ensure that Srebrenica remains locked in our collective memory and consciousness? Which perspectives play a role and can we explain contemporary events using the lessons from the past?

Occasioned by the film Quo Vadis, Aida? by Jasmila Žbanić − available in LUX from July 2021 and on demand during the June part of IFFR − a panel will discuss whether we can learn from past injustices. How can we combat contemporary intolerance and imagine a new future? Art’s power is to recognise and depict this black page in history, providing new opportunities to reflect on the past.

Led by journalist and programme-maker Coen Verbraak, Alma Mustafic (survivor Srebrenica and educator), Satko Mujagic (survivor Omarska concentration camp), Remko de Bruijne (ex-Dutchbat), Ludy de Vos (veterans’ representative), historian Marc van Berkel and theatre-maker Boy Jonkergouw discuss the anchoring of Srebrenica in our collective memory.

Friday 4 June, 19:00, free admission. This is a collaboration between LUX, IFFR and vfonds. The program is in Dutch and is subtitled in English.

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?