sluit

TASC – Het Treffen Laatste kaarten

Hoe ziet Nijmegen er over 200 jaar uit?

Sta even stil. Sluit je ogen en denk aan Nijmegen. Je loopt door het Kronenburgerpark. Het jaar is 2222. Wat zie je? Wie zie je? Hoe ziet Nijmegen er over 200 jaar uit? Op 31 januari gaan we samen het Nijmegen van 2222 ontwerpen.  

We lijken maar geen antwoorden te kunnen vinden voor de vele crisissen die zich blijven opstapelen. Het korte termijn denken brengt ons niet ver. Wat moeten we nú doen voor een Nijmegen in 2222 waar we nog steeds graag willen wonen. Het wordt tijd voor nieuwe perspectieven. Dompel je onder in het Nijmegen van de toekomst met kunstenaar Marcel van Brakel en wetenschappers Anke Tonnaer en Catrien Notermans. Leven we in een symbiose met dier en natuur? Zijn bionische mensen de nieuwe norm? En bestaat Nijmegen eigenlijk nog wel over 200 jaar? Samen zoeken we antwoorden op deze vragen en heb jij invloed op de uitkomst.

Tijdens deze avond word je geïnspireerd, krijg je tools mee over het zevengeneratiedenken en het denken vanuit verschillende perspectieven. We prikkelen je met een verbeeldingsoefening, audiolandscapes van de toekomst en videoportretten. 

Doe je mee? 

De kunstenaar

Marcel van Brakel is oprichter en hoofdontwerper bij Polymorf, een interdisciplinair kunst- en ervaringscollectief. Hij werkt ook als onafhankelijk kunstenaar, schrijver, librettist en film- en theaterregisseur. Zijn kritische projecten en artistiek zijn onderzoekend en slepen je mee in hun storytelling. Het werk reflecteert op het nu, (post)humane condities en de veranderende relatie tussen mens, natuur en technologie en varieert van interactieve presentaties tot muziek theater, opera, Virtual Reality, brain-hacking projecten, kunstinstallaties en multisensorisch installaties.

Zijn werk is vertoond op meerdere internationale festivals en tentoonstellingen zoals Hong Kong ArtsCentre, IDFA DocLab, FILE, Tech Open Air, SXSW, Tribeca Film Festival, FOSTGallery, the Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, Van Gogh Museum, Playgrounds, and the STRP Festival.

©Foto door Luciano Pina

De wetenschappers

Anke Tonnaer is werkzaam als universitair docent op de afdeling Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Radboud Universiteit. Ze is in 2008 gepromoveerd op de culturele ontmoetingen tussen Australische Aborigines en toeristen. Later verlegde ze haar interesse van cultureel toerisme naar de vermarkting van (nieuwe) wildernis – natuur als toeristisch businessmodel, in Nederland en andere West-Europese landen. Met de groeiende ecologische crises enerzijds en het belang van behoud van natuur anderzijds, is ze zich in de afgelopen jaren meer gaan toeleggen op de antropologie van het Antropoceen, en daarbinnen in het bijzonder op de veelvormigheid van mens-natuurrelaties, zoals op de sociaal-culturele impact van de terugkeer van de wolf in Nederland. Anke Tonnaer geeft onderwijs op bachelor- en masterniveau, en is daarnaast coördinator van het masterprogramma Anthropology and Development Studies. Ze richt zich in het onderwijs vooral op ecologische antropologie, multispecies ethnography, vraagstukken rondom duurzaamheid, en sociaal-ecologische rechtvaardigheid.

Catrien Notermans is universitair hoofddocent op de afdeling Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Radboud Universiteit. Zij behaalde daar haar propedeuse Kunstgeschiedenis en haar doctoraal Culturele Antropologie en promoveerde in 1999 op een onderzoek naar christelijke vrouwen in polygame huwelijken in Kameroen. De focus op verwantschap, gender en religie bleef de rode draad in haar onderzoek dat zich ontwikkelde van meervoudig ouderschap in West-Afrika, tot migratie en Maria pelgrimage in Europa, tot natuurpelgrimages en mens-natuurrelaties in India. Bezorgd om de ecologische crises die wereldwijd de vitaliteit en duurzaamheid van mens en natuur bedreigen, onderzoekt Catrien Notermans nu vanuit een cultuur vergelijkend perspectief de mogelijkheid van ‘verwantschap voorbij de mens’: kunnen wij ons verwant voelen met niet-menselijke wezens zoals dieren, bomen, land of rivieren? En wat kunnen we leren van mensen elders? Dit type van vragen en interesses komen terug in het onderwijs dat zij over verwantschap en het doen van multisensory en multispecies ethnography verzorgt.

TASC

TASC is een initiatief van LUX, Radboud Universiteit, Gemeente Nijmegen, Radboud UMC, Het Valkhof Museum en CNN. We zetten ons in voor het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken voor de stad Nijmegen. Dit doen we door perspectieven vanuit de kunst, wetenschap en samenleving uit te dagen en samen te brengen.  

Afbeelding: ©Polymorf

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?