sluit

The Happiness Fantasy

Lecture by business scholar Carl Cederström
Radboud Reflects

According to Swedish business scholar and author Carl Cederström it is high time for a new dream of happiness. The ideal of a self-improving, authentic, and free individual that looks for (and finds) happiness has become a burden.

Come and listen as Cederström explains his view that a new ideal of happiness should be about embracing the good life, engagement with the world, equality, community, vulnerability, and empathy.

NOT MORE MEANINGFUL AND FULFILLING
What is happiness, really? In ‘The Happiness Fantasy’ (2018) Cederström traces the roots of our modern conception of happiness to the early 20th century psychoanalytic movement. He shows that what was once a revolutionary ideal –that our sense of self might not derive from church or state, our job, our class of family – has been highjacked by companies and advertisers and has not made us much happier. Our individual quest for pleasure, taken as a key to our unique self – Me Inc. – has not made our lives more meaningful and fulfilling and has spurred insecurity and narcissism.

COLLECTIVE HAPPINESS
According to Cederström, we should discontinue our quest for individual happiness and instead ask ourselves what collective happiness would look like. When we let ourselves be guided by that goal, we will no longer be impresssed by others (chiefly males, according to Cederström) who brag about their personal transformation and authentic being. Instead, a new happiness ideal would be guided by equality, a sense of community, and vulnerability and empathy.

Following his lecture Carl Cederström will discuss the topic further with philosopher and programme manager Lisa Doeland. Why do we remain focused on ourselves, especially now that we are faced with several crises – ecological, social, economic – that call for collective action? How do we break through our obsession with individual well-being and instead find ways to care for collective well-being?

ABOUT THE SPEAKER
Carl Cederström is associate professor of organisation studies at Stockholm Business School. His research focusses on Lacanian psychoanalysis, philosophy, politics and work. He is co-author of ‘The Wellness Syndrome’ (2015) and ‘Desperately Seeking Self-Improvement’ (2017), both written with André Spicer, and ‘Dead Man Working’ (2012), written with Peter Fleming.

This program is in English.

Participation costs € 7,50 | RU employees, Alumni Benefits Card-holders pay € 5,- | Students and pupils and Radboud Reflects-subscribers have free admittance.


Ons geluksideaal moet op de schop volgens de Zweedse organisatiewetenschapper en schrijver Carl Cederström. Het ideaal van een zichzelf ontplooiend, authentiek individu dat in alle vrijheid zijn geluk zoekt en vindt, zit ons enorm in de weg.

Kom luisteren naar waarom Carl Cederström stelt dat een nieuw geluksideaal gericht zou moeten zijn op het omarmen van het goede leven, betrokkenheid bij de wereld, gelijkheid, gemeenschap, kwetsbaarheid en empathie.

NIET BETEKENISVOLLER
Wat is geluk eigenlijk? In ‘The Happiness Fantasy’ (2018) onderzoekt Cederström de wortels van ons moderne geluksideaal, die hij herleidt tot de psychoanalytische beweging van begin 20e eeuw. Hij laat zien dat wat ooit een revolutionair idee was – het idee dat ons zelf niet afgeleid is van kerk of staat, niet van onze baan, familie, klasse of cultuur – gekaapt is door bedrijven en adverteerders en ons er niet gelukkiger op gemaakt heeft. Onze individuele zoektocht naar genot, opgevat als de sleutel tot ons unieke zelf, tot Me Inc., heeft onze levens er niet betekenisvoller op gemaakt en onzekerheid en narcisme aangewakkerd.

COLLECTIEF GELUK
Volgens Cederström moeten we ophouden ons te richten op individueel geluk en ons proberen voor te stellen hoe collectief geluk eruitziet. Wanneer we ons door een dergelijke fantasie laten leiden, zijn we niet langer onder de indruk van anderen (voornamelijk mannen, aldus Cederström) die opscheppen over hun persoonlijke transformatie en hun zoektocht naar authenticiteit. Een nieuw geluksideaal zou veeleer gericht zijn op gelijkheid, gemeenschap, kwetsbaarheid en empathie.

Na afloop van zijn lezing gaat Carl Cederstrom in gesprek met programmamaker en filosoof Lisa Doeland dieper in op onze obsessie met onszelf. Hoe kan het dat we, juist nu we kampen met verschillende crises die om collectieve actie vragen, ons nog altijd op onszelf richten? Hoe doorbreken we onze obsessie met ons eigen welbevinden?

OVER DE SPREKER
Carl Cederström is organisatiedeskundige en als onderzoeker verbonden aan de Stockholm Business School. Zijn onderzoek richt zich op lacaniaanse psychoanalyse, filosofie, politiek en werk. Hij is coauteur van ‘The Wellness Syndrome’ (2015) en ‘Desperately Seeking Self-Improvement’ (2017), beide geschreven samen met André Spicer, en ‘Dead Man Working’ (2012), dat hij schreef samen met Peter Fleming.

De voertaal is Engels.

Deelname kost € 7,50 – | Medewerkers van de RU, Radboud Reflects-abonnees en Alumni Benefits Card-houders € 5,- | Studenten en scholieren gratis.

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?

Ja, graag!

jouw voorkeur

Aanmelden