sluit

TOPICS: Macht & The Inner Circle

Macht & The Inner Circles

Toneelgroep Oostpool & LUX Nijmegen presenteren TOPICS: een openbaar gesprek over machtsmechanismen in brede zin. Drie avondvullende programma’s over macht met diverse boeiende sprekers. De laatste avond staat in het teken van macht & de inner circle. Wanneer behoor je tot de inner circle, en wat betekent het om deel te zijn van deze kring? Vaak praten we over macht, vanuit macht, en zien we over het hoofd dat deel zijn van dit gesprek óók een vorm van macht kan zijn. Luister en praat mee in de zaal, of via de livestream!

Sprekers

Lema Salah | Gespreksleider
Lema Salah is historicus en diversiteit – en inclusiviteitsexpert. Momenteel is zij als PhD-onderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit (afdeling Politicologie) met een onderzoeksproject naar leiderschap en organisatiecultuur binnen Defensie. Als moderator zoekt zij naar raakvlakken tussen wetenschap en de culturele sector in het kader van actuele maatschappelijke discussies.

Glenn Helberg | Procesbegeleider
Glenn Helberg is geboren op Curaçao. Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en specialiseerde zich in de psychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (kinder- en jeugdpsychiatrie). 
‘De mens verhoudt zich altijd tot zichzelf, de ander en de omgeving – en hierbij spelen taal, cultuur en historie een belangrijke rol’. Glenn Helberg heeft zijn spreekkamer inmiddels verlaten en de kennis die hij daar heeft opgedaan neemt hij mee als spreker in het maatschappelijk debat. Velen noemen hem een activist, maar hij noemt zichzelf – uit respect voor de ‘echte’, jonge activisten – liever een educator. Glenn Helberg geeft lezingen, workshops en is geregeld te gast op televisie en radio. In 2013 ontving hij de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau en in 2019 werd de Black Achievement Award oeuvreprijs aan hem toegekend.

Lev Avitan | Spoken Word Artist
Het werk van Lev Avitan is geëngageerd en expressief; hij vertelt graag verhalen die een kritisch en verdiepend beeld schetsen van de maatschappij. Vanuit filosofische invalshoeken weet hij zijn eigen levenservaringen in poëzie te vangen en bruikbaar te maken voor een breder publiek. Na dit gedeeld te hebben op plaatsen als Lowlands, Down The Rabbit Hole en Paradiso heeft Lev de stap naar het theaterpodium gemaakt waar hij nu bezig is met het schrijven van twee voorstellingen. Hij poogt met zijn kunst wonden te helen.

Zaire Krieger
Naast haar studie is Zaïre Krieger actief als spoken word artiest en freelance journalist (o.a. Oneworld en Dipsaus), waarbij zij zich bezighoudt met maatschappelijke thema’s als racisme, feminisme, en de LGBTQ+ community. Daarnaast zet zij zich in voor digitale burgerrechten bij Bits of Freedom. Hier heeft ze onderzoek gedaan naar de Amerikaanse FOSTA/SESTA wetten, die bedoeld zijn om mensenhandel tegen te gaan, en platforms aansprakelijk maken wanneer er seksuele handelingen aangeboden worden op hun site.
Het zijn vaak de meest gemarginaliseerde groepen die het hardst worden geraakt door censuur en de macht van de grote platforms. Bovendien hebben zij een vrij en veilig internet het meest nodig, aangezien er in de traditionele media vaak geen ruimte is voor hun belangen. Haar gehele carrière is gebaseerd op haar passie voor mensenrechten en het beschermen van deze groepen. Binnenkort verschijnt haar vertaling van The Hill We Climb, het gedicht van spokenword-dichter Amanda Gorman die met haar voordracht tijdens de presidentiele inauguratie van Joe Biden in één klap internationale bekendheid verwierf. Zaïre kreeg de opdracht nadat er kritiek was ontstaan over de vraag waarom aanvankelijk niet een zwarte vrouw voor de opdracht was gevraagd. Deze gebeurtenis maakt de rol van bestaande netwerken en belang van toegankelijkheid zichtbaar. Wie zijn er zichtbaar bij uitgeverijen, castingbureaus en andere selectieplatformen? Wie bepaalt welke mensen een kans krijgen? Hoe afhankelijk zijn wij van bestaande netwerken die vaak zelf al de grenzen van toegankelijkheid bepalen? Zaïre schuift aan deelt vanuit haar kennis en ervaring over machtsverhoudingen en inner circles.

Marina Wijn
Marina Wijn is freelance casting director en doceert aan de toneelschool. Ze was verantwoordelijk voor de casting van meer dan tachtig film-, tv- en theaterproducties. Deze avond deelt zij haar ervaringen en blik op de macht van de casting director. Ze schreef ook het fictieboek Alles is spel (Macht en liefde in de castingwereld), gebaseerd op haar eigen ervaringen; een sleutelroman over een jonge vrouw die op haar vijfentwintigste bij het grootste castingbureau van Nederland komt werken en wordt opgeslokt door de opwindende wereld van audities, acteurs en premièrefeesten. Een wereld die eigen wetten lijkt te hebben en waarvan de donkere kant van ‘de macht’ lang voor haar verborgen blijft.

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?