sluit

Wij tegen het water

Radboud Reflects

Zijn we door onze jarenlange strijd tegen het water gemakzuchtig geworden? Geloven we dat wij het water er wel onder houden, dat we de natuur naar onze hand kunnen zetten? Of ligt het in de toekomst anders, complexer?

Kom luisteren naar watermanager Leon Lamers en neerlandica Lotte Jensen en leer wat de gevolgen zijn van de huidige waterproblemen en hoe onze Nederlandse identiteit is gevormd door de strijd tegen het water.

WIJ TEGEN WATER

Overstromingen, de watersnoodramp van 1953, onze wereldberoemde dijken, polders en deltawerken. De strijd tegen het water is de basis van ons wij-gevoel, de kern van de Nederlandse identiteit, stelt Lotte Jensen. In romans, gedichten en liedjes wordt de herinnering eraan hoog gehouden.

SOLIDARITEIT

Zware regenval, smeltende gletsjers en tsunami’s leiden nu al tot ernstige rampen in verschillende delen van de wereld. De verwachting is dat dit alleen maar erger wordt. Ook wat Nederland betreft koppen de kranten dat het verhogen van de dijken niet gaat helpen: de vraag is niet óf Nederland onderloopt, maar wanneer. Lotte Jensen stelt dat solidariteit in de komende jaren een urgent begrip zal worden, zowel regionaal als internationaal.

Na twee korte lezingen gaan Lotte Jensen en Leon Lamers met elkaar in gesprek over de vraag hoe wij ons verhouden tot water. In hoeverre is ons maakbaarheidsdenken over de natuur naïef? Welke lessen kunnen we uit het verleden trekken, en wat zijn de nieuwe uitdagingen?

OVER DE SPREKERS

Lotte Jensen is neerlandica en filosoof aan de Radboud Universiteit. Momenteel werkt ze aan een onderzoek over rampen en Nederlandse identiteitsvorming. Haar meest recente boek, Wij tegen het water, gaat over de strijd van Nederlanders tegen het water en hoe dit hun identiteit heeft gevormd.

Leon Lamers is hoogleraar Aquatische ecologie en milieubiologie aan de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar de ecologie van wetlands, water en natuurmanagement en herstel van ecologie.

Deelname kost € 7,50 | Medewerkers van de RU en het Radboudumc en Alumni Benefits Card-houders € 5,00 | Studenten en scholieren en Radboud Reflects-abonnees gratis.

Dit is een programma van Radboud Reflects i.s.m. de Programmaraad Duurzaamheid van de Radboud Universiteit.

Attend

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?

Ja, graag!

jouw voorkeur

Aanmelden