sluit

De Filmacademie

De Filmacademie is een samenwerking tussen het Montessori College Nijmegen en ons. Onze filmdocenten hebben samen met docenten van de school filmlessen ontwikkeld voor vmbo-leerlingen. In onderstaande video leggen Susanne en Esther uit wat filmeducatieproject De Filmacademie precies is.


De Filmacademie

In het project zijn lessen ontwikkeld voor de onderbouw en de bovenbouw van het vmbo die docenten zelf in kunnen zetten in de klas. Om deze filmlessen voor iedereen toegankelijk te maken, is het lesmateriaal op LessonUp geplaatst. Dankzij dit online platform zijn de lessen op elk moment beschikbaar en door de docent zelf aan te passen. Je kunt ervoor kiezen om een hele lessenreeks te volgen of om een les(deel) te behandelen. Meer lezen over LessonUp.

Lesmateriaal onderbouw

De lessen voor de onderbouw sluiten aan bij het vak Talent & Expressie, dat gegeven wordt op het Montessori College, maar kunnen ook ingezet worden voor andere creatieve vakken op elke vmbo-school. Voor de onderbouw is er een pakket aan basislessen Film ontwikkeld; denk aan lessen over shots, kaders, standpunten en montage. Bekijk de Filmacademie lessen voor de onderbouw.

Lesmateriaal bovenbouw

De lessen voor de bovenbouw kunnen worden ingezet binnen het vak Vormgeving & ICT, binnen het programma van Dienstverlening en Producten. Met de reclamefilm als uitgangspunt maken leerlingen kennis met alle aspecten van film. Bovendien is in het lesmateriaal rekening gehouden met de exameneisen. Bekijk de Filmacademie lessen voor de bovenbouw.

Introductievideo’s

Goede samenwerking en basiskennis van apparatuur en software zijn voorwaarden om met film aan de slag te gaan in de klas. Met behulp van diverse video’s ondersteunt De Filmacademie docenten hierbij. In korte introductievideo’s is te zien hoe een statief werkt, wat de basisprincipes van iMovie zijn, welke rollen je hebt bij het maken van een film en hoe je goed samenwerkt. Daarnaast bieden we inspiratie met een video’s over filmtricks. De video’s zijn op het YouTube-kanaal van De Filmacademie te vinden en hierdoor ook te integreren in een digitale les, bijvoorbeeld op LessonUp.

BEKIJK MEER VIDEO’S OP HET YOUTUBE KANAAL VAN LUX EDUCATIE

De filmacademie bij jou op school?

Op zoek naar een manier om film op duurzame wijze te integreren in het onderwijs? Neem contact op en we kijken samen wat er mogelijk is.

Heb je interesse in het project De Filmacademie, een ander educatieprogramma of wil je een schoolvoorstelling boeken? Neem contact op met onze afdeling Educatie. Stuur een e-mail naar [email protected] of bel naar 024 38 16 830.

Met dank aan

De Filmacademie kwam tot stand dankzij een bijdrage van het Fonds voor Cultuur Participatie. Daarnaast was de samenwerking met het Montessori College en de betrokken docenten essentieel voor het slagen van het project.

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?