sluit

Doof Kind

Film

Doof Kind schetst een ontroerend portret van de aanstekelijke dove Tobias die zijn draai heeft gevonden in het leven en zichzelf bepaald niet zielig vindt.

Door het gebruik van familiefilmpjes zien we hoe Tobias opgroeit. Hij onderhoudt een innige relatie met zijn iets oudere, horende broer, Joachim. Samen blikken ze terug op hun jeugd. De film laat zien hoe een handicap zomaar in een rijke cultuur kan veranderen en andersom. Tobias weet die twee werelden slim met elkaar te verbinden: als docent Nederlandse Gebarentaal leert hij horende studenten zijn taal en cultuur kennen.

De onvoorwaardelijke acceptatie van zijn doofheid biedt gelegenheid tot het aan de orde stellen van allerhande vragen, die variëren van de problemen van het grootbrengen van een doof kind en de effecten daarvan op de overige gezinsleden tot aan de soms absurde gevolgen van een gehandicaptenstatus. Doof Kind is de winnaar van de publieksprijs IDFA 2017.

Begin maart verscheen er een mooi artikel in het NRC Handelsblad met regisseur Alex de Ronde en zijn zoon Tobias. Tobias: “Vroeger zei je: sorry, ik ben doof. Na afloop van de film zeggen mensen: sorry, ik ken geen gebarentaal.”

  • Documentaire laat zien dat doofheid geen handicap is
    NRC Handelsblad
  • De doof geboren zoon van filmmaker De Ronde is een innemende rasverteller
    De Volkskrant
  • Tobias kiest zelfbewust voor de dovenwereld
    Trouw

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?

Ja, graag!

jouw voorkeur

Aanmelden