sluit

Vastgelegd + Q&A

Film
Filmspecials
Language No Problem

In de film Vastgelegd tonen makers Arnoud Holleman en Batya Wolff hoe fotografie en film verweven zijn met de nawerking van de Holocaust in Batya’s familie.

Batya’s vader Max Wolff (1926) kocht na de oorlog een camera en bewaart nu tienduizenden ‘momenten’ in een enorm beeldarchief. Fotografie is zijn coping mechanisme om met zijn oorlogstrauma om te gaan, maar tegelijk bleef de oorlog zo altijd aanwezig in huis. Dat zette een rem op het leven van zijn dochter. Kan zij zich bevrijden van een oorlog die voor haar geboorte al afgelopen was?

Arnoud Holleman

Arnoud Holleman is beeldend kunstenaar, schrijver en filmmaker – met een focus op de vloeiende relatie tussen beeld en betekenis. Zijn werk is opgenomen in de collecties van het Stedelijk Museum Amsterdam en het Frans Hals Museum in Haarlem. Voor de VPRO regisseerde hij documentaires en dramaseries. Hij doceert aan het Sandberg Instituut in Amsterdam.

Batya Wolff

Batya Wolff werkte als programma- en tentoonstellingsmaker voor het Joods Museum in Amsterdam en als onderzoeker en scenarist voor filmmaker Frans Weisz. Voor fototentoonstellingen maakte ze filmportretten waarin foto’s altijd de aanleiding vormden voor persoonlijke herinneringen en verhalen. Na de voltooiing van hun documentaire Vastgelegd, maakten Holleman en Wolff de installatie The Kiss of Life. Beelden uit een familiearchief voor het Joods Museum in Amsterdam.

De film is Nederlands gesproken met engelse ondertiteling. Na afloop van de film vindt er een Q&A plaats met de makers Batya en Arnoud. De film duurt 63 minuten en het nagesprek ongeveer 30 minuten.


English

Captured

In the film Captured, filmmakers Arnoud Holleman and Batya Wolff show how photography and film are intertwined with the after-effects of the Holocaust in Batya’s family. Her father Max Wolff (1926) bought a camera after the war and now preserves tens of thousands of “moments” in an enormous image archive. Photography was his coping mechanism for dealing with his war trauma, but at the same time the war always remained present in his home. That put a brake on his daughter’s life. Can she free herself from a war that was already over before she was born?

Arnoud Holleman

Arnoud Holleman is a visual artist, writer and filmmaker – with a focus on the fluid relationship between images and meaning. His work is included in the collections of the Stedelijk Museum Amsterdam and the Frans Hals Museum in Haarlem. For VPRO television he directed documentaries and drama series. He teaches at the Sandberg Institute in Amsterdam.

Batya Wolff

Batya Wolff has been working as a program and exhibition maker for the Jewish Museum in Amsterdam and as a researcher and scenarist for filmmaker Frans Weisz. For photo exhibitions she made film portraits in which photographs always formed the occasion for personal memories and stories.
Following the completion of their documentary Captured, Holleman and Wolff created the installation The Kiss of Life. Images from a family archive for the Jewish Museum in Amsterdam.

The film is spoken in Dutch and has English subtitels.
After te film there is a Q&A with the makers Batya and Arnoud, that can be given in Dutch or English, according to preference. The film takes 63 minutes and the Q&A afterwards approximately 30 minutes.

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?