sluit
do 9 jul

LUX krijgt positief subsidieadvies 2021-2024

Woensdag 8 juli zijn de adviezen voor de Nijmeegse cultuursubsidie 2021-2024 bekendgemaakt. De commissie gaf een positief subsidieadvies aan LUX en is zeer te spreken over de rol die LUX in de stad inneemt. “De filmprogrammering is kwalitatief hoogstaand en wordt landelijk geroemd en ook de podiumprogrammering wordt door landelijke fondsen gekend vanwege haar hoogwaardige kwaliteit.”

Op het gebied van filmaanbod staat Nijmegen op de eerste plek in de rangorde van alle gemeenten in Nederland. “LUX heeft een heldere en sterke artistieke visie en missie vertaald in een dito artistiek inhoudelijk profiel waarbij de organisatie zich profileert als onafhankelijk podium. De artistieke kwaliteit en veelzijdigheid van de filmprogrammering staat buiten kijf. LUX is de thuisbasis voor Go Short en InScience en speelt op het gebied van filmeducatie en talentontwikkeling een steeds belangrijkere rol.” De commissie merkt het omvangrijke educatieaanbod voor verschillende doelgroepen op, evenals het pionierschap in Nederland op het gebied van filmeducatiehubs en FilmHUB Oost en de ‘expliciete rol’ in de ontwikkeling van 025-regio. Interessant vindt de commissie dat LUX buiten de eigen muren programmeert waar nodig en de samenwerking opzoekt met vele andere (culturele) partners.

ONDERNEMERSCHAP
De commissie plaatst een kanttekening bij de ‘filmdoekdichtheid’ in Nijmegen mede door de in aanbouw zijnde en vernieuwde Vue-zalen aan de Tweede Walstraat en de plannen voor vernieuwing en exploitatie van de Vue-zalen op Plein 1944. De commissie spreekt hierover haar zorg uit en acht dit niet wenselijk voor de diversiteit van het aanbod in de stad. Tevens merkt de commissie op dat, ondanks dat LUX de afgelopen jaren het tij heeft kunnen keren en er op dit moment een gezondere exploitatie is, de financiële ondersteuning voor LUX in verhouding laag is en adviseert het bedrag naar boven bij te stellen. LUX kan nog meer onderscheidend zijn, maar daar moet wel financiële handelingsruimte voor zijn.

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?