sluit
do 2 jan

Wederom bezoekersrecord!

Arthouse LUX heeft ook in 2019 weer een nieuw recordaantal bezoekers mogen ontvangen. Er zijn 252.888 filmbezoekers geweest, in totaal vonden 277.226 bezoekers hun weg naar de culturele hotspot in hartje Nijmegen.

De piek wordt veroorzaakt door een enorme groei in het aantal filmbezoekers, zowel bij het reguliere bezoek als bij de jongeren die een filmeducatie programma volgden. Het record uit 2018, toen 238.033 filmbezoekers werden geteld, is hiermee ruimschoots overschreden. In Nijmegen hebben bijna 14.000 leerlingen aan een filmeducatie programma deelgenomen.

De best bezochte film van 2019 was Oscarwinnaar Green Book met 14.313 bezoekers, gevolgd door Tarantino’s Once upon a Time… in Hollywood (8.274). Ook titels als The Favourite (7.440), Werk ohne Autor (6.349) en zwart komisch Koreaanse thriller Parasite (Winnaar Gouden Palm) (5.600) trokken de meeste bezoekers.

Voor het podiumprogramma, dat wil zeggen theater, muziek en dans, ontving LUX in 2019 zo’n 18.600 bezoekers. ‘Een prachtig resultaat, helemaal omdat we kwetsbaarder zijn gaan programmeren. We bieden meer jonge makers een podium, evenals regionaal talent. Wij zien hier voor ons als vlakkevloerzaal ook in de toekomst een belangrijke rol weggelegd’, aldus directeur Pien Houthoff.

Het bezoekersaantal voor de debatprogrammering daalde naar 5.685. Dit is onder andere te verklaren door meer kleinschalig aanbod en meer aanbod op maat waarmee de daadwerkelijke ontmoeting en gesprek gestimuleerd wordt door een multidisciplinair programma. Voorbeeld hiervan is de Día de Los Muertos, waarbij de vraag centraal stond of de dood ons kan verrijken als we er openlijk over praten en denken met elkaar. Maar ook Het Vrijheidstribunaal, in het kader van 75 jaar vrijheid. In 2020 zullen nog twee Vrijheidstribunalen plaatsvinden.

FILMEDUCATIEHUB
LUX heeft in 2019, in nauwe afstemming met het Ministerie van OCW, een landelijke lijn voor filmeducatie uitgezet. LUX is van mening dat voor jongeren een opleiding in film- en beeldtaal net zo belangrijk is als lezen en schrijven in onze huidige beeldcultuur. De filmeducatieHUB heeft als doel om alle leerlingen toegang te geven tot film- en beeldeducatie. In 2019 is een pilotversie gerealiseerd van deze FilmeducatieHUB voor de regio Gelderland, in 2020 zal dit landelijk uitgerold worden.

INNOVATIE & VERNIEUWING IN 2020
In oktober 2020 bestaat LUX 20 jaar, een prachtige mijlpaal die zeker gevierd gaat worden. Daarnaast staan er verdere ontwikkelingen op het gebied van interdisciplinaire programma’s en contextprogrammering op stapel. Ook zal er geïnvesteerd worden in de vernieuwing van de faciliteiten om zo de gasten een eigentijdse, prettige film- en programmabeleving te kunnen blijven bieden. Afgelopen twee jaar zijn reeds twee filmzalen vernieuwd, dit wordt komende jaren voortgezet.

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?

Ja, graag!

jouw voorkeur

Aanmelden