sluit

Alex Roeka

RAUWE GENADE
#mooiewoorden
#topcast

De combinatie van landelijke rust en menselijk rumoer, blijkt voor Alex Roeka een goede voedingsbodem voor het schrijven. De liedjes en verhalen vliegen er bij Roeka weer de een na de ander uit.

Na ruim veertig jaar in steden te hebben gewoond, heeft Alex Roeka zich teruggetrokken in een Zeeuws dorp. Gevraagd en ongevraagd komen familie, vrienden, verdwaalde randfiguren en schimmen uit het verleden de stilte verstoren met hun verhalen, herinneringen, vragen, verwijten, ideeën en plannen. Ondertussen stevig gebruikmakend van de koelkast.

alexroeka.nl / #topcast #mooiewoorden

Attend

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?

Ja, graag!

jouw voorkeur

Aanmelden