sluit

Alles voor de Kunsten | Gerardjan Rijnders

Death Row

Death Row is een nieuwe voorstelling van Gerardjan Rijnders en Annemarie Prins over de dagelijkse sores en existentiële twijfels van een stel ouderen in een woongroep.

Op initiatief van Annemarie Prins en Eric Besseling, zelf bewoners van een leefgemeenschap voor ouderen, schetsen ze een beeld van een groep mensen met de dood in het vizier. Death Row volgt vier bewoners op zoek naar een nieuw lid voor hun woongemeenschap voor ouderen. Een Surinaamse stervensbegeleidster, een transsexueel uit de Biblebelt, een gesjeesde acteur op zoek naar een surrogaatfamilie… allemaal willen ze de tweede helft van hun leven met gelijkgezinden slijten. Zonder schroom, en op het pijnlijke af, legt de commissie hen het vuur aan de schenen. Interesse lijkt daarbij niet de eerste drijfveer. Liever blijven de gelederen gesloten. De oudste bewoonster, de jongste bewoonster, een homo en de penningmeester: vier individuen op zoek naar wat hen bindt. De nieuwe leden blijven buiten – staander. Hun aanwezigheid morrelt oncomfortabel aan het blazoen van fatsoen en engagement van de woongroepleden.

Tussen de sollicitatiegesprekken door worden de beslommeringen op de woongroep besproken. Er wordt geroddeld over anderen en over elkaar. De sfeer komt op scherp te staan als één van de medebewoners al tijden gestalkt blijkt te worden door een andere bewoner. Nabijheid krijgt opeens een heel nieuwe betekenis. Hoe de veiligheid terug te winnen? En wie heeft nu eigenlijk waaraan schuld? Saamhorigheid lijkt niet perse vanzelf – sprekend en de stalker blijft zitten waar hij zit. Een huurcontract laat zich niet eenvoudig ontbinden…

De vraag rijst wat de groep nu werkelijk bij elkaar zoekt. Niet meer in staat tot een nieuwe stap in het leven, delen ze een gang. Ze vergaderen en borrelen nog éénmaal per week, maar de veiligheid is definitief om zeep geholpen. Feitelijk staan ze alleen en valt er nog weinig te zeggen, laat staan te delen. Alles stil.

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?