sluit

Astrid Boons | Korzo

Do You Believe Me Yet
Language No Problem

De Vlaamse Astrid Boons is weloverwogen en bescheiden, maar radicaal in haar werk. Do you believe me yet? is haar nieuwste voorstelling die onder de huid kruipt en ons empathisch vermogen aanspreekt.

De Vlaamse Astrid Boons is sinds 2016 verbonden aan Korzo’s makershuis en heeft zich ontwikkeld als een volstrekt op zichzelf staand talent. Uit haar nu al zeer eigen signatuur spreekt haar fascinatie voor de diepere lagen van lichaam en geest. Hierbij zoekt ze vaak de grenzen op, met het doel, om het publiek (weer) bewust te laten worden van hun eigen fysieke lichaam. Tijd voor Nederlands Dans Theater & Korzo om haar nieuwe productie te bestempelen als De keuze van NDT & Korzo.

Do you believe me yet?

De mens heeft het vermogen om zich telkens aan te passen aan een constant veranderende omgeving. Maar blijven we wel onszelf wanneer we dit doen? En voor wie doen we dit? Astrid Boons onderzoekt hoe wij als mens onze identiteit opbouwen en hoe die beïnvloed wordt door ons ‘aanpassingsvermogen’ al naar gelang de sociale situatie waarin we ons begeven. In een spel met de werkelijkheid gebruikt de choreografe onder andere gefragmenteerde beelden en lichaamssensaties als een metafoor voor de vele identiteiten die we kunnen aannemen of die in onszelf aanwezig zijn. In deze voorstelling probeert Astrid het lichaam terug te brengen naar zijn essentie; op zoek naar dat wat ons menselijk maakt. De complexiteiten, tegenstrijdigheden, kwetsbaarheden en schoonheden die hiermee gepaard gaan worden blootgelegd. Do you believe me yet? is een voorstelling die onder de huid kruipt en ons empathisch vermogen aanspreekt.

De keuze van Nederlands Dans Theater & Korzo

Sinds 2013 bundelen Korzo en Nederlands Dans Theater (NDT) de krachten om aanstormende dansmakers optimaal te begeleiden en een geschikt podium te bieden. Ieder jaar kiezen zij een choreograaf die zij ondersteunen om een nieuwe productie te maken en daarmee op tournee te gaan.


The Flemish Astrid Boons began her association with Korzo’s production house in 2016 and, since then, has revealed herself to be an entirely unique talent. Her authentic personal style is expressive of her fascination for the deeper layers of body and mind. As a result, she often pushes the boundaries with the aim of stimulating an audience to become more aware of their own physical body. It’s high time for the Nederlands Dans Theater to select her new production as De keuze van NDT & Korzo.

Humans have the ability to adapt to a constantly changing environment. However, do we stay true to ourselves when we do this? And who are we doing this for? Astrid Boons investigates how we as humans build our identity and how this is influenced by our ‘ability to adapt’ depending on the social situation we are in. In a play with reality, the choreographer uses fragmented images and body sensations, among other things, as a metaphor for the many identities that we can assume or that are present within ourselves. In this performance Astrid strives to bring the body back to its essence; in search of that which makes us human. In doing so, the complexities, contradictions, vulnerabilities, and beauty associated with this will be revealed. Do you believe me yet? is a performance that gets under the skin and appeals to our capacity for empathy.

Since 2013, Korzo and the Nederlands Dans Theater have joined forces to optimally supervise up-and-coming dance makers and to offer a suitable podium. Each year, they select a choreographer they then support in order to make a new production to go on tour.

  • Marco Goecke zorgt op Holland Dance Festival voor de gevaarlijkste choreografie van de avond
    De Volkskrant
  • Consequent en monomaan lijkt ze de zekerheden uit danserslichamen te bannen, om hen zonder houvast naar nieuwe vormen te laten zoeken, prachtig traag (Boons), tijgerend, grazend en loeiend (Spencer Dickhaus) of zielig in een hoekje (Spenser Theberge).
    NRC

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?