sluit

Caro Derkx | Frascati Producties

Emma Watson - The Play
Language No Problem
Studententips

In Emma Watson – The Play zet Caro Derkx haar zoektocht naar identiteit voort. Samen met actrice Nora El Koussour (bekend van o.a. de tv-serie ‘Mocro Maffia’) kruipt ze in de huid van Emma Watson, bekend van haar rol als Hermelien Griffel in de acht Harry Potter-films, en gaat ze de dialoog aan met deze Britse actrice, activiste en feministe.

“Een intrigerend spiegelpaleis. (…) De voorstelling laat mooi zien hoe idealisme als olievlek kan werken.” – NRC Handelsblad

Zo ontstaat een filmische voorstelling over de kracht van rolmodellen, nieuwe helden en andere mogelijkheden. Want stel dat verandering begint doordat we anders durven te denken. Stel we zouden het lef hebben de wereld te vormen naar onze idealen. Stel dat idealisme begint in het theater. Dan is dit die zeldzame kans om te ontsnappen aan alles wat we zo goed dachten te kennen.

Fragment uit een interview met Emma Watson over ‘Beauty and the Beast’

Interviewer: ‘How young were you, when you were first told that you looked like Belle? I mean, everyone thinks you look like her, but I’m curious how young were you when people started telling you this?’
Emma: ‘That’s so interesting, I don’t think, I didn’t think, I don’t think anyone ever told me that.’
Interviewer: ‘What do you have in common with the character?’
Emma: ‘I get really excited about libraries, and books.’
Interviewer: ‘Yeah we know that.’

Verdiepend interview door De Volkskrant

De Volkskrant liep een paar maanden backstage mee tijdens het maakproces van Emma Watson – The Play. Van het schrijfproces tot de kick-off op de zolder van Frascati 4, en van de kleding doorpas tot de persoonlijke gesprekken tussen Caro Derkx en Nora El Koussour. Lees hier het artikel.

Over Caro Derkx en Nora El Koussour

Caro Derkx (Arnhem, 1995) studeerde in 2019 af aan de Toneelacademie Maastricht met de solovoorstelling Me, Myself and Sir Roger Scruton. Een politiek-psychologische ideeënthriller over de conservatieve Britse filosoof Sir Roger Scruton, waarin de aantrekkingskracht van het neoliberaal gedachtegoed voor een jongere generatie onder de loep wordt genomen. De voorstelling won zowel de Henriëtte Hustinxprijs 2019 als ‘Het Debuut 2019’. In haar werk onderzoekt Derkx de complexe verhouding tussen feit en fictie, werkelijkheid en fantasie, realiteit en beeldvorming en de steeds problematischere notie van authenticiteit. Vanaf seizoen 2020-2021 ontwikkelt Caro Derkx haar werk bij Frascati Producties. Het NRC beschreef haar eerste Frascati-productie, het gedachte-experiment A Portrait of the Artist in Red, Yellow and Blue als “een knappe en zeer trefzekere debuutvoorstelling” (★★★★).

Nora El Koussour (Veghel, 1994) koestert net als Derkx een grote liefde voor beeldende kunst, literatuur en filosofie. Zij is gefascineerd door denkers als Angela Davis en Audre Lorde en is groot fan van Helena Bonham Carter, Stephen Fry en Michaela Coel. Koussour debuteerde in 2016 met de rol van Layla in de gelijknamige film Layla M. Een aangrijpend verhaal over de gecompliceerde zoektocht van een levendige, intelligente puber met een radicaal karakter. Koussour won voor haar optreden een Gouden Kalf, een Les Arcs voor Beste Actrice, Angela Award tijdens The Subtitle Festival en een Outstanding Award voor Beste Actrice tijdens de Philadelphia Film Festival. Ze was o.a. te zien in Nervosa, Ramzi, Mocro Maffia, De belofte van Pisa, de Britse serie Baghdad Central en speelde en schreef mee in de voorstelling Melk en Dadels.


A filmic show about the power of role models, new heroes and other possibilities.

Emma Watson (Paris, 1990) is a British actress, activist, feminist and (role) model. In Emma Watson – The Play, Caro Derkx continues her search for identity. In an attempt to meet the other, Derkx – together with actress Nora El Koussour – enters into a dialogue with Emma Watson. A filmic production on the power of role models, new heroes and other possibilities. Imagine that change starts with us daring to think differently. Imagine we had the courage to shape this world according to our ideals. Imagine that idealism starts in the theatre. This would be that rare opportunity to escape from everything we thought we knew so well.

Excerpt from an interview with Emma Watson on ‘Beauty and the Beast’
Interviewer: ‘How young were you, when you were first told that you looked like Belle? I mean, everyone thinks you look like her, but I’m curious how young were you when people started telling you this?’
Emma: ‘That’s so interesting, I don’t think, I didn’t think, I don’t think anyone ever told me that.’
Interviewer: ‘What do you have in common with the character?’ 
Emma: ‘I get really excited about libraries, and books.’ 
Interviewer: ‘Yeah we know that.’

In the press

Emma Watson – The Play is a neatly constructed play about the English actress’ activism. Caro Derkx and Nora El Koussour manage to get under the skin of Watson and authors interviewed by her, such as American feminist Rebecca Solnit, with frightening precision.” ★★★ de Volkskrant

Millennials have grown up with her: Emma Watson, Hermione from the Harry Potter films, a feminist, British bookworm. As did Caro Derkx, who came up with the idea for Emma Watson – The Play. Her obsession with Watson – healthy or unhealthy – has in any event proved fertile.” Het Parool

intriguing hall of mirrors” “when Derkx, playing Watson, interviews her great inspiration Rebecca Solnit (played with marvellous nonchalance by El Koussour), the theatre-maker channels the admiration she herself feels for Watson. In this way, the production is a good example of how idealism can spread, like an oil slick.” ★★★ NRC

Dutch newspaper de Volkskrant spent several months backstage during the making of Emma Watson – The Play. From the writing process to the kick-off in the attic of Frascati 4, and from the costume try-ons to the personal discussions between Caro Derkx and Nora El Koussour. Read the article here (in Dutch).

Here you can read the interview with Caro on Emma Watson – The Play from the NRC newspaper (in Dutch).

About Caro Derkx and Nora El Koussour

Caro Derkx (Arnhem, 1995) graduated in 2019 from Toneelacademie Maastricht institute of performative arts with her solo production Me, Myself and Sir Roger Scruton. A political-psychological thriller of ideas about conservative British philosopher Sir Roger Scruton, examining in detail the attraction of neoliberal ideas to a younger generation. The production won both the ‘Henriëtte Hustinx Prize 2019’ and ‘Het Debuut 2019’. In her work, Derkx probes the complex relations between fact and fiction, reality and fantasy, actuality and opinion-forming and the ever more problematic notion of authenticity. Starting in the 2020-2021 season, Caro Derkx has been developing her work with Frascati Producties. She made her debut for Frascati Producties with the thought experiment A Portrait of the Artist in Red, Yellow and Blue.

Nora El Koussour (Veghel, 1994) like Derkx has a great love of the visual arts, literature and philosophy. She is fascinated by thinkers such as Angela Davis and Audre Lorde, and is a big fan of Helena Bonham Carter, Stephen Fry and Michaela Coel. Koussour made her debut in 2016 in the eponymous role of Layla in the film Layla M. A poignant story of the complex search for a lively, intelligent teen with a radical character. Her performance won Koussour a Golden Calf, a Les Arcs for Best Actress, an Angela Award at The Subtitle Festival and an Outstanding Award for Best Actress at the Philadelphia Film Festival. She has also performed in, among others, Nervosa, Ramzi, Mocro Maffia, De belofte van Pisa, the British series Baghdad Central, and she both performed in and collaborated on the writing of the production Melk en Dadels.

 • Een precies opgebouwde voorstelling over het activisme van de Engelse actrice. Caro Derkx en Nora El Koussour kruipen beangstigend goed in de huid van Watson en door haar geïnterviewde schrijvers als de Amerikaanse feminist Rebecca Solnit.
  De Volkskrant
 • Millennials zijn opgegroeid met haar: Emma Watson, Hermelien uit de Harry Potter-filmreeks, een feministische, Britse boekenwurm. Zo ook Caro Derkx. (…) Haar gezonde of ongezonde obsessie met Watson bleek iets vruchtbaars.
   Het Parool
  • Intrigerend spiegelpaleis [...] Als Derkx als Watson dier grote voorbeeld Rebecca Solnit interviewt (heerlijk nonchalant neergezet door El Koussour), kanaliseert de theatermaker de bewondering die zij zelf voor Watson voelt. Zo laat de voorstelling mooi zien hoe idealisme als olievlek kan werken.
   NRC

  De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?