sluit

Connor Schumacher

Pilot PC
Language No Problem

Hoe kunnen we oefenen om actief te bewegen binnen onze cultuur? Hoe veranderen we gedrag in onze samenleving? Doe mee tijdens de immersive experience Pilot PC. Connor Schumacher is terug in het theater en nodigt je uit om te bewegen en te samen te bouwen aan een dynamische fysieke cultuur.

Pilot PC is een sci-(non)-fictie onderzoek over wat we nodig hebben om in 2020 op veilige afstand te reflecteren en te bewegen. Met Schumacher’s alter ego The Fool betreed je een immersieve ruimte waarin iedereen, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt, meebouwt aan de vaardigheden voor een nieuwe Physical Culture.

Deurbeleid:
Yes to the soft body
Yes to the curved body
Yes to the strong body
Yes to the social body
Yes to every body.

In deze ruimte zeggen we
Nee tegen racisme
Nee tegen seksisme
Nee tegen transfobie
Nee tegen homofobie
Nee tegen validisme, intimidatie of onverdraagzaamheid van welke aard dan ook.

Wat kun je verwachten? Muziek (van opera tot techno), licht, video, beweging, hard werken en nadenken. Dit worden de instrumenten die ons verbinden.

Geen zorgen, The Fool is een professional. Stapje voor stapje creëren we een nieuwe versie van onze wereld. We moeten alleen nog een beetje oefenen.

OVER CONNOR SCHUMACHER

Connor Schumacher is geïnteresseerd in wat dans ooit was, wat dans is en wat dans zou kunnen zijn. Daarbinnen ziet hij ruimte voor een revolutionair idee. Dus laten we vooral bewegen. Connor Schumacher is danskunstenaar en artistiek leider van Stichting ARK, waarmee hij raves, movement classes en voorstellingen produceert, met als doel om mensen in beweging te zetten. Het is zijn diepe overtuiging dat onze maatschappij beter af zou zijn wanneer we elke dag zouden dansen.

Je kunt Connor kennen van zijn voorstelling Funny Soft Happy & The Opposite, waarmee hij in seizoen 2019-2020 de Nederlandse theaters op zijn kop zette. Ook maakte hij de voorstellingen Threesome (2019), OK Future (2017), The Fool (2018) en Boy Oh Boy (2012). Daarnaast nam hij deel aan de Europese onderzoeksprojecten Dancing Museums (2015-2017) en Empowering Dance (2018-2020), waarin hij nieuwe manieren van interactie met publiek en het effect van dans op mensen onderzocht. Connor studeerde dans en compositie aan het Purchase Conservatory of Dance in New York, waarna hij zich sinds 2012 als onafhankelijk danskunstenaar heeft ontwikkeld onder de vleugels van Dansateliers in Rotterdam. In 2019 kreeg hij de Prijs van de Nederlandse Dansdagen toegekend, waarmee hij een productiebudget van 10.000 euro won om zijn nieuwe werk Stillness Is A Concept te kunnen maken.

“Connor Schumacher zoekt in het werk steeds meer contact met het publiek. De voorstellingen zijn spannend, zoeken interactie en tonen de menselijke maat, waarin de diepe connectie leidend is. Deze maker weet als geen ander het publiek met een andere bril te laten kijken naar dans en laat het publiek doorvoelen wat dans kan betekenen.” – Juryrapport Prijs van de Nederlandse Dansdagen 2019


How do we practice being active in our culture? How do we change behavior in society? Move towards a new physical culture during the immersive experience Pilot PC. Connor Schumacher returns to the blackbox and invites you to start moving and build a dynamic Physical Culture together.

A Sci-(non)-fiction research into what it takes to reflect and move through the experience of 2020 with a healthy distance. With his alter ego The Fool, Connor Schumacher will bring you into an immersive space where we, from wherever you are and whoever you are, will build the skills to progress towards a new Physical Culture.

Entrance policy:
Yes to the soft body
Yes to the curved body
Yes to the strong body
Yes to the social body
Yes to every body.
In this space we say
no to racism
no to sexism
no to transphobia
no to homophobia
no to ableism, harassment or bigotry of any kind.

Expect: Music (from opera to techno) / Light / Video / Movement / Effort / Thought. Those will be our tools of engagement.
Don’t worry – The Fool is a professional. We’ll remake our world one step at a time. All we need is practice.

ABOUT CONNOR SCHUMACHER

Connor Schumacher is interested in everything dance was, everything dance has become, and everything dance can be in the future. Because somewhere in there is a key to revolutionary thought. So let’s get moving. Connor Schumacher is a dance artist and artistic leader of Stichting ARK, the foundation with which he organizes movement classes and raves and creates performances, with the goal to get people moving. Connor is convinced that the world would be a better place if we would dance every day.

Last season Connor toured with Funny Soft Happy & The Opposite, that was extremely well received in all theatres where it was performed. In the past he made o.a. the performances Threesome (2019), OK Future (2017), The Fool (2018) and Boy Oh Boy (2012). Next to this he took part in the European research projects Dancing Museums (2015-2017) and Empowering Dance (2018-2020), in which he searched for new ways of interaction with an audience and the soft skills people can develop through dance.

Connor studied dance and composition at Purchase Conservatory of Dance in New York, after which he developed himself from 2012 onwards as an independent dance artist at Dansateliers in Rotterdam. In 2019 he was awarded with the Prize of the Dutch Dance Festival, which offered him a production budget of 10.000 euros to invest in his new work Stillness Is A Concept.

“With his work, Connor Schumacher connects and engages the public more and more. His performances are exciting, seek interaction and show the human dimension, in which a deep connection is leading. This maker is unique in making the audience see dance through a different lens and makes them experience what dance can mean.”- Juryrapport Prijs van de Nederlandse Dansdagen 2019

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?