sluit

Dood Paard

Women in Troy, as told by our mothers
Language No Problem

Women in Troy, as told by our mothers vertelt het mythische verhaal over de belegerde stad Troje vanuit het perspectief van de vrouwen en in het bijzonder vanuit die van de moeders. Heden en verleden worden door elkaar geweven, het persoonlijke en het mythische versmelten, helden worden monsters, slachtoffers worden daders en uiteindelijk eist het koor de hoofdrol op.

De geschiedschrijving wordt bekeken met een feministische blik.

De tekst is van de hand van de Portugese theatermaker en schrijver Tiago Rodrigues. Voor Women in Troy, as told by our mothers laat hij zich inspireren door verschillende versies van de mythe, recente wereldgebeurtenissen en de persoonlijke verhalen van hemzelf en de theatermakers: Alesya Andrushevska, Manja Topper, Kuno Bakker, Tomer Pawlicki.

We leven mee met de ambities en visies, angsten en verlangens, frustraties en woedes van Helena, Hecuba, Cassandra en Andromache.

Let op: dit stuk zal in het Engels opgevoerd worden (inclusief Nederlandse ondertiteling).Women in Troy, as Told by Our Mothers
tells the mythical tale of the besieged city of Troy from the perspective of women, and in particular that of our mothers. Past and present intertwine, the personal and the mythical merge, heroes become monsters, victims become perpetrators and, in the end the chorus, takes the lead. A history from a feminist point of view.

The play’s author, Portuguese director and playwright Tiago Rodrigues, drew inspiration from various versions of the myth, as well as recent world events and stories from his own life and those of cast members Alesya Andrushevska, Manja Topper, Kuno Bakker and Tomer Pawlicki. We, the audience, share in the ambitions and visions, fears and desires, and frustrations and anger of Helena, Hecuba, Cassandra and Andromache

Please note: this piece will be performed in English (including Dutch subtitles).

 • De lichte toets die de acteurs hanteren in het vertellen van de verhalen werkt ontwapenend. Women in Troy, as told by our mothers snijdt grote thema’s aan zonder dat ooit de connectie met het menselijke uit het oog wordt verloren, en laat zo inhoud en vorm naadloos samenvallen.
   Theaterkrant
  • Een intelligente en fascinerende vertelling over mannelijk kwaad.
    Volkskrant
   • Daarnaast worden er verhalen van of over de eigen moeders van de makers verteld '...' Een mooi idee waardoor de voorstelling het persoonlijke, politieke en mythische met elkaar verbindt.
     Haarlems Dagblad

    De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?