sluit

Guilherme Miotto & Corpo Máquina Bijgeboekt

Portraits
#crossover

Choreograaf Guilherme Miotto maakt een serie voorstellingen met autodidacten van de straat. In Portraits brengt hij voor het eerst onbevangen en geschoolde performers samen. Met Portraits nodigen ze je uit om naar de portretten van tien jonge mensen te kijken: vijf jonge vrouwen met een droom en vijf jonge mannen die tot nu toe minder ortuinlijk terecht kwamen.

Als mens heb je niet voor het zeggen waar je geboren wordt en in welke omstandigheden. Toch bepaalt dat voor een groot deel hoe je leven zal zijn. Als je het zo bekijkt, kunnen we misschien anders naar elkaar kijken. Maakt niet juist ook de blik van een ander wie je kan zijn?

In Portraits ontmoeten vijf gepassioneerde danseressen en vijf ex-gedetineerde jonge mannen elkaar. Voor de ogen van hun publiek leren ze elkaars belevingswereld kennen. Tien lichamen, groot, klein, licht, donker, hard, zacht. Ze spreken tot elkaar, informeren elkaar feilloos over wat ieder met zich meedraagt. Ze voelen elkaars zwaarte en veerkracht, gêne en nieuwsgierigheid, angsten en verlangens. Ze vertellen over wat niemand ze ooit heeft gevraagd, over dat wat ze eerder niet wisten of waar ze tot nu toe geen woorden voor vonden. Academisch getrainde dansers-lichamen en door het leven opgeleide jongenslijven. Hun bewogen geschiedenissen ballen zich samen tot een kracht die ook anderen uitnodigt om elkaar te zien en te voelen: over vrijheid en geborgenheid aan beide kanten van de streep.

Onder aanvoering van choreograaf Guilherme Miotto en sociaal maker Amine Mbarki is Corpo Máquina een groeiende community van makers en publiek. Corpo Máquina is er van overtuigd dat in ieder mens een danser schuilt die in staat is om muren omver te werpen, schotten neer te halen en vastgeroeste vormen en verhoudingen tussen mensen te doorbreken. Dwars door cultuurverschillen, leeftijdsgrenzen, sociale en taalbarrières vindt de zeggingskracht van het lichaam zijn weg. Met voorstellingen, artistieke projecten en maatschappelijke trajecten brengt Corpo Máquina mensen, werelden en invalshoeken samen die elkaar elders niet vanzelfsprekend ontmoeten.

OVER CORPO MÁQUINA & GUILHERME MIOTTO
Guilherme Miotto ontwikkelde zich van jongen van de straat tot opvallende danser bij gezelschappen als ICK en Krisztina de Châtel tot eigenzinnig choreograaf van evenzo poëtisch als rauw en weerbarstig werk dat de laatste jaren flink in het oog springt. Amine Mbarki werkt als jongerenwerker bij R-Newt. In zijn maatschappelijke missie legt Amine de focus op talentontwikkeling, benadrukt hij niet wat er niet goed gaat, maar zoekt vooral naar mogelijkheden. Ook Amine kent de rafelranden van binnenuit en gelooft in de kracht van de kunsten en van het proces. In Corpo Máquina slaan Guilherme en Amine de handen ineen en brengen ze hun artistieke, maatschappelijke en persoonlijke kennis, ervaring en inzichten samen.

corpomaquina.nl 

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?

Ja, graag!

jouw voorkeur

Aanmelden