sluit

Keren Levi

There She is
Language No Problem

In de persoonlijke solo There She Is van Keren Levi staat afscheid nemen centraal. In tegenstelling tot veel van haar andere voorstellingen werkt Levi ditmaal met autobiografisch materiaal. Ze switcht tussen verhalen en dans in een solostuk dat ze zelf heeft gecreëerd en uitvoert.

Op het randje van roddelpraat schetst Levi een geschakeerd beeld van intimiteit en afstand binnen haar familie. De toeschouwer leest als ware in haar geheime dagboek en wordt uitgenodigd te reflecteren over het verlies en afscheid van vorige generaties.

Vanaf 2018 werkt Keren Levi aan een serie solo’s onder de naam Departing Landscapes, waarvan THERE SHE IS de huidige versie is. Departing Landscapes is als een nat schildersdoek, waarop Levi steeds hetzelfde idee opnieuw herinterpreteerd, aanschept, uitwist, aanbrengt en verfijnt. Het groeit met haar mee en wordt door de tijd, aandacht en liefde die zij over een langere periode in het stuk steekt teeds rijker en gelaagder. Voor deze serie werken vroeg Levi dramaturg Igor Dobričić en componist Tom Parkinson waarmee zij al jaren samenwerkt, om mede vorm te geven aan deze persoonlijke zoektocht.

Over Keren Levi

Keren Levi’s werk is eigenzinnig choreografisch en heeft een multidisciplinair karakter. Het zijn avontuurlijke muziek-video-dansvoorstellingen met een conceptuele basis en een muzikaal choreografische structuur. Levi heeft een feministische focus en schept een heterogeen beeld van de vrouw in alle lagen van haar werk. In haar proces speelt de vraag wat dans is en welke rol dans kan spelen in een brede sociaal politieke context


Memory and farewell are the central themes in this personal solo performance by Keren Levi. In contrast to most of her other pieces Levi has taken autobiographical material as the starting point. She navigates in between dance and storytelling in a solo piece which she creates and performs herself.

She brings to life a multi-faceted and almost, but not quite, gossipy portrait of intimacy and distance within a family. The audience takes a peek in her secret diary and is invited to reflect on the loss of previous generations.

Keren Levi has been working on a series of solo performances called Departing Landscapes since 2018. THERE SHE IS is the most recent incarnation of this work. Departing Landscapes is a work in permanent progress, a wet canvas on which Levi reworks, sculpts, reinterprets, erases, applies and refines the same idea. The piece evolves along with her and becomes richer and more layered because of the time, attention and care she puts into it. For this series Levi asked long-term collaborators dramaturge Igor Dobričić and composer Tom Parkinson to join her on this very personal inquiry.

About Keren Levi

Keren Levi’s work is idiosyncratically choreographic and multidisciplinary by nature. Her adventurous music-dance-video performances have a conceptual basis and are structured musically. With a feminist focus, Levi questions what dance is, and what role dance can play in a broader socio-political context.

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?