sluit

Mugmetdegoudentand

De Eurocommissaris

Zoals zovelen wist theatermaker Joan Nederlof weinig over de Europese Unie. Een gat in de theatermarkt, dacht ze in 2015. Vanuit haar eigen nieuwsgierigheid kwam ze tot een voorstelling over dit complexe maar belangrijke onderwerp.

De Eurocommissaris werd een geestige solo waarin Nederlof het publiek meevoerde in de gedurfde gedachtestroom van de fictieve doch zeer populaire eurocommissaris Charlotte Hajenius. We zijn inmiddels bijna twee jaar verder en Europa is ingrijpend veranderd. Tijd dus voor een nieuwe versie. Wie bang is in een bureaucratisch eliteproject verzeild te raken, hoeft niet te vrezen. Want de rasechte liberaal Hajenius heeft naar eigen zeggen niet alleen geen talent om te somberen, ze beschikt bovendien over een bovengemiddelde verbeelding.

Deze productie van Mugmetdegoudentand is derhalve een must‐see voor iedereen die Europa een warm hart toedraagt, dat juist niet doet of op die plek een hardnekkige blinde vlek heeft.

De recensenten kwamen er onderling niet uit, dus kom kijken en oordeel zelf!

www.mugmetdegoudentand.nl

 • In de monoloog De eurocommissaris Ontleedt Joan Nederlof op zeer geestige wijze het vermaledijde systeem en het wanstaltig politiek gedrocht dat de Europese Unie is.
  Theaterkrant
 • Door de nadruk op typematig spel en een te sterke vereenvoudiging van de complexe materie weet De eurocommissaris noch op inhoudelijk, noch op artistiek niveau te overtuigen.
  NRC Handelsblad
 • Het stuk lijkt een gedurfd commentaar op het functioneren van de zo impopulaire EU.
  Trouw
 • Goed idee; theatraal onderzoek naar de complexiteit van Europa.
  De Volkskrant
Attend

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?