sluit

Music Meeting @ LUX – Julian Lage Trio ft. Dave King & Jorge Roeder

Music Meeting presenteert: Julian Lage Trio ft. Dave King & Jorge Roeder. De virtuositeit van gitarist Julian Lage geeft hem de gelegenheid zo vrij mogelijk te zijn. In zijn trio met bassist Jorge Roeder en drummer Dave King bereikt het samenspel ongekende hoogten.

Al vanaf zijn eerste platen verbluft de Amerikaanse gitarist Julian Lage met zijn fenomenale techniek. Ogenschijnlijk zonder enige moeite speelt Lage de meest ingewikkelde loopjes, schakelt in een handomdraai van het ene hondsmoeilijke ritme over op het andere en vindt in het voorbijgaan ook nog eens de geraffineerde harmonische variaties. Je zou denken dat Lage op de gitaar niets meer te leren heeft, maar zelf ziet hij zich nog altijd als een student. Zowel in zijn spel als in zijn muziek blijven kennis in combinatie met nieuwsgierigheid de belangrijkste pijlers. Lage’s virtuositeit verschaft hem uiteindelijk de gelegenheid om zo vrij mogelijk te zijn, om wat hem ter plekke invalt ook meteen te kunnen spelen, om halverwege een nummer plotseling een heel andere kant op te gaan. Opmerkelijk is zijn gevoel voor balans; aan een gevoelige of zelfs zoete passage voegt hij graag een rauw randje toe en op de momenten dat hij helemaal loos gaat, blijft hij toch altijd de melodische lijn in de gaten houden. Lage’s muziek is zeer avontuurlijk, maar nooit ontoegankelijk. Die muziek brengt hij beslist niet alleen tot stand. In zijn trio met bassist Jorge Roeder en drummer Dave King bereikt het samenspel ongekende hoogten, is verfijnd én verrassend van begin tot eind.

MUSIC MEETING CONCERTS”
– CONCERTEN VAN MUZIKALE GROOTMEESTERS

De organisatie van Music Meeting Festival – dat jaarlijks tijdens het Pinksterweekend in Park Brakkenstein | Nijmegen wordt georganiseerd – programmeert dit voorjaar in samenwerking met LUX een tweetal losse concerten. Onder de noemer ‘Music Meeting Concerts’ kunnen liefhebbers van avontuurlijke muziek genieten van bijzondere projecten en unieke samenwerkingen van muzikale grootmeesters uit alle windstreken | www.musicmeeting.nl.


The virtuosity of guitarist Julian Lage allows him to be as free as possible. In his trio with bassist Jorge Roeder and drummer Dave King, the interaction reaches unprecedented musical heights.

American guitarist Julian Lage has amazed listeners with his phenomenal technique right from his early records. He can play the most complicated runs almost effortlessly, switch immediately from one incredibly difficult rhythm to the next, and in passing also discover refined harmonic variations. You might think that there’s nothing more for Lage to learn on the guitar, but he still sees himself as a student. Knowledge combined with curiosity are the main pillars of both his playing and his music. Lage’s virtuosity ultimately allows him to be as free as possible, to play whatever occurs to him on the spot, only to suddenly change direction midway through the number. Of particular note is his sense of balance; he likes to add a rough edge to a sensitive or sweet passage, and when he lets rip he still manages to retain a melodious line. Lage’s music is highly adventurous, but never hermetic. He doesn’t create it all alone of course. His trio with bassist Jorge Roeder and drummer Dave King interacts to reach unprecedented musical heights, full of refinement and surprise from start to finish.

MUSIC MEETING CONCERTS”
– CONCERTS BY MUSICAL MAESTROS

The organization of Music Meeting Festival – which is organized annually during the Whitsun weekend in Park Brakkenstein | Nijmegen – will also be hosting two special concerts at the LUX venue this spring. Under the title ‘Music Meeting Concerts’, fans of adventurous music can enjoy special projects and unique collaborations by musical maestros from all over the world | www.musicmeeting.nl.

Attend

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?