sluit

Music Meeting @ LUX – Edmar Castaneda & Grégoire Maret

Music Meeting presenteert: Edmar Castaneda & Grégoire Maret. Waar de meeste harpisten hun instrument slechts met de vingers beroeren, gaat de Colombiaan Edmar Castaneda zijn harp in alle opzichten te lijf.

Natuurlijk beheerst hij de gangbare speltechniek tot in de finesses, maar kloppen, raggen en beuken behoren net zo goed tot zijn arsenaal. Dat schept ruimte om te experimenteren met klank, maar het stelt hem ook in staat zich overtuigend te ‘vermommen’ als bassist, pianist en gitarist. De Zwitserse mondharmonicavirtuoos Grégoire Maret doet qua ‘drive’ niet onder voor zijn kompaan, maar met al die expressiviteit is hij gebonden aan de weinige vierkante centimeters speelveld van zijn mondharmonica. Stilistisch is hij een veelvraat, zij het met een onmiskenbare hang naar de blues. De samenwerking tussen beide mannen ontstond in New York, de stad waar ze alle twee al op jeugdige leeftijd neerstreken. Naast jazz en invloeden uit variabele windstreken laten de heren hun gedeelde liefde voor de Braziliaanse muziek duidelijk doorklinken. Wat hun live-optreden extra enerverend maakt, is het visuele contrast tussen explosiviteit en ingetogen concentratie.


Most harpists play their instrument with just their fingers, but Colombian musician Edmar Castaneda goes much, much further.

He has of course mastered the standard technique in great detail, yet he also beats, bangs and pounds his harp. By doing so he creates space to experiment with sound, enabling him to convincingly ‘disguise’ himself as a bassist, pianist and guitarist. When it comes to ‘drive’, the Swiss harmonica virtuoso Grégoire Maret is a match for his partner, even though all his expressiveness is limited to the few square centimeters at his disposal on the harmonica. Stylistically he is an omnivore, albeit with an unmistakable leaning towards the blues. The pair started collaborating in New York, where they both had settled at a young age. Besides jazz and influences from various corners of the world, both of them clearly display a love of Brazilian music. What makes their live performances even more exciting is the visual contrast between explosiveness and restrained concentration.