sluit

Via Berlin & Cello Octet Amsterdam

Instant Loneliness
Instant Loneliness

Na het succes van Instant Happiness en Instant Love brengen Via Berlin, Cello Octet Amsterdam en Korzo het slotdeel van een drieluik over de verwoestende, door mensen opgetuigde geluksindustrie. Instant Loneliness is een muzikale totaalervaring over eenzaamheid, met nieuwe composities van Kate Moore.

We leven in een samenleving die ons geleerd heeft om eenzaamheid af te wijzen. Alleen-zijn past niet in ons beeld van de soepel functionerende, succesvolle mens die probeert het maximale uit zichzelf te persen. Eenzaamheid wordt weggedrukt en tot een landelijk probleem verheven dat opgelost moet worden. Met Instant Loneliness willen Via Berlin en Cello Octet je verleiden om voor een moment afstand te nemen van de maatschappij en samen de eenzaamheid te omarmen.

In een donker landschap waar de besten reikhalzend het licht bereiken, in wankel evenwicht, schuilt eenzaamheid tussen de wortels. Een muzikaal levensconcert van acht cellisten, een danser en een actrice. Een totaalervaring die ons van eenzaamheid naar verbinding brengt.

In deze stad wonen honderdduizenden mensen. En in al die mensen gisten miljoenen, zo niet miljarden dromen.
En van al die ontelbare dromen leiden de meeste ergens halverwege schipbreuk. Op zich niet erg, integendeel, stel je voor dat alle dromen zouden uitkomen en verwezenlijkt worden. Een catastrofe. Maar van al die honderdduizenden mensen met die miljarden aan niet vervulde dromen, voelen velen zich ernstig tekortschieten en eenzaam. Wat moeten we met die massabegraafplaats van verwachtingen beginnen? Hoe de mens leren met verlies, deceptie, en eenzaamheid om te gaan?

Voorprogramma: Interventies

Kunstenaar Madelinde Hageman vindt dat er naast het taboe dat op het woord eenzaamheid ligt ook gewoon te weinig woorden en beelden zijn om het genuanceerd over eenzaamheid te hebben. Daarom ontwerpen kunstenaars die verbonden zijn aan Platform Taal voor Eenzaamheid nieuwe manieren om eenzaamheid bespreekbaar te maken. Een deel van deze interventies reizen mee met de voorstelling en worden tijdens deze tournee opgesteld voor het publiek om uit te voeren.

  • Brief aan eenzaamheid. Als eenzaamheid een persoon was, wat zou je hem of haar dan schrijven? Wordt de aanhef geachte, beste, lieve eenzaamheid? Neem plaats achter de typemachine en schrijf een brief aan eenzaamheid.
  • Wat als jouw eenzaamheid een object is dat in je hand past? Hoe ziet het object eruit? Welke vorm en kleur heeft het, is het bestaand of niet? Maak met klei een object of symbool wat in je hand past en leg het neer op de tafel.
  • Waar huist eenzaamheid in je lichaam? Als je je eenzaam voelt, waar voel je dat in je lichaam? Is het in je hart, je schouders, je voeten, je hoofd? Op gepaste afstand maken we ter plekke een polaroidfoto van deze plek in je lichaam.

Vanaf een uur voorafgaand aan de voorstelling ben je van harte welkom in onze benedenfoyer om dit voorprogramma te beleven (woensdag 24 t/m zaterdag 27 november vanaf 19.30 uur en zondag 28 november vanaf 15.00 uur). Op vertoon van je toegangsbewijs voor de muziektheatervoorstelling Instant Loneliness kun je deze interventies (gratis) uitvoeren. De interventies worden begeleid door Madelinde zelf of door medewerkers van Via Berlin.

Over de programmaweek Instant Loneliness

In een samenwerking met Via Berlin organiseert LUX de programmaweek ‘Instant Loneliness’. In deze week gaan verschillende groepen met elkaar in gesprek over eenzaamheid. Daarin staan verschillende vragen centraal, zoals ‘Hoe ziet eenzaamheid eruit?’ en ‘Is het altijd erg om eenzaam te zijn?’. In deze week wordt onderzocht op welke manieren je over een moeilijk onderwerp als eenzaamheid met elkaar kan praten. Als onderdeel van de programmaweek ‘Instant Loneliness’ gaan LUX en Via Berlin onder andere in gesprek met daklozen, ouderen en Afghaanse vluchtelingen. Bij het programma Brieven aan de eenzaamheid staat eenzaamheid onder kinderen centraal.

WO 24 NOV
15.00 uur Brieven aan de eenzaamheid (8+)
Gesprekken over alleen zijn met kinderen i.s.m. Via Berlin
19.00 uur Cursus – eenzaamheid in film
Cursusles door Constant Hoogenbosch
20.30 uur Via Berlin & Cello Octet Amsterdam – Instant Loneliness
Een muzikale totaalervaring over eenzaamheid

DO 25 NOV
20.00 uur Buitenstaanders
Talkshow met dak- en thuislozen i.s.m. Beeldbrengers en Via Berlin
20.30 uur Via Berlin & Cello Octet Amsterdam – Instant Loneliness

Een muzikale totaalervaring over eenzaamheid

VR 26 NOV
20.30 uur Via Berlin & Cello Octet Amsterdam – Instant Loneliness
Een muzikale totaalervaring over eenzaamheid

ZA 27 NOV
17.30 uur An Afghan Evening: Loneliness and Displacement
Connecting people through food, music and conversation
20.30 uur Via Berlin & Cello Octet Amsterdam – Instant Loneliness

Een muzikale totaalervaring over eenzaamheid

ZO 28 NOV
14.00 uur De kleine zondagsviering
Eenzaamheid door generaties heen i.s.m. Sterker, Cultuur op de Campus en Via Berlin
16.00 uur Via Berlin & Cello Octet Amsterdam – Instant Loneliness
Een muzikale totaalervaring over eenzaamheid

Dit programma wordt georganiseerd door LUX en Via Berlin, in samenwerking met de Radboud Universiteit, Cultuur op de Campus, Sterker, Beeldbrengers, Yalla Foundation, FPK en Prins Bernhard Cultuurfonds.

Podium de Eenzaamheid

In maart 2020 – tijdens de corona-lockdown toen de voorstelling Instant Loneliness bij ons al op het programma stond – zijn wij de online programmareeks gestart over eenzaamheid. Met de titel Instant Loneliness maakten we toen alvast een start met het onder de aandacht brengen van het belangrijke thema van de voorstelling. Deze reeks heeft een vervolg gekregene onder de naam Podium de Eenzaamheid. Met Podium de Eenzaamheid nodigen we je uit om je te verdiepen in wat het betekent om alleen te zijn. We geven eenzaamheid een plek, bevorderen verbinding en creëren momentum om elkaar uiteindelijk in levende lijve weer te ontmoeten. Eenzaamheid heeft in onze verbeelding vaak een duistere en negatieve lading. Maar wat gebeurt er als eenzaamheid uit de coulissen stapt, en in de spotlight? Podium de Eenzaamheid verwelkomt mensen en verhalen die anders misschien achter zouden blijven of als taboe worden gezien. Wat kunnen we van ze leren? En hoe ontstaat verbinding? Dat doen we middels portretten, een podcastserie Ontboezemingen rondom eenzaamheid en Postbus de Eenzaamheid. Lees hier meer over Podium de Eenzaamheid. Uiteindelijk ontmoeten wij elkaar in levende lijve in het najaar van 2021, in LUX, bij de voorstelling Instant Loneliness.

Over Via Berlin

Via Berlin vertelt met een volstrekt eigen vorm van muziektheater persoonlijke, herkenbare verhalen die symbool staan voor universele en maatschappelijke thema’s die ons bezighouden. Oorlog, illegaliteit, ouderdom, de consumptiemaatschappij… de ontwikkelingen in de wereld zetten ons denken op scherp. Deze verhalen vertellen we met klassiek muziek en nieuw geschreven teksten. Omdat muziek iets kan overbrengen wat niet in woorden te vatten is. Wij beschouwen acteur en muzikant als volkomen gelijkwaardig. De muziek is de leidraad van het verhaal, de tekst geeft de contouren, van een plaats en van personages.

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?