sluit

Zijlmakerij Bijgeboekt

Het Eenzame Westen

Het Eenzame Westen van Zijlmakerij is een zwartkomisch drama vol geweld, haat en nijd. Een dodelijke zoektocht naar een reden om in leven te blijven.

Twee broers in het rurale Ierland van de jaren ‘90 ruziën over de erfenis die hun overleden vader achterlaat. Het gerucht gaat dat een van hen de vader heeft vermoord vanwege een belediging over zijn kapsel. Valene en Coleman rouwen nauwelijks om de dode. De kleine materiële en sociale problemen van hun kleine dorpsgemeenschap domineren het gesprek. De taal waarin men zich uitdrukt is weinig verfijnd en drank is nooit ver weg. De lokale priester en een jong meisje uit de gemeenschap (tevens hun illegale whiskeyleverancier) proberen de broers tevergeefs te weerhouden van hun puberale en destructieve geruzie. Maar in plaats van de strijdbijl te begraven, gebruiken ze hun excuses als nieuwe wapens om oude wonden te openen. Met een grimmige hilariteit tot gevolg.

De voorstelling bevat rook, hard geluid en grof taalgebruik. Daarnaast komt er fysiek geweld, wapengeweld, alcoholisme, (de suggestie van) dierenmishandeling, vrouwenhaat, homofobie, fatshaming en godslastering in voor.

Deze voorstelling behandelt o.a. het onderwerp zelfdoding. – Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Over Zijlmakerij

Zijlmakerij (voorheen De Vlieg) uit Arnhem speelt vanuit het gedachtengoed dat het leven zinloos is. Hierbinnen geniet ze het duivels genoegen om de lelijkste kanten van de mens te laten zien.
Als individu zijn we gedoemd om keuzes te maken en daar verantwoordelijkheid voor te dragen. Zonder doel of opdracht, vanuit het ‘niets’, waardoor je existeert als authentiek persoon. Nu kunnen we de tragiek van ons lot en de tragiek van de mens op ons nemen, óf we weigeren onszelf te erkennen en vluchten in de uiterlijke wereld. ‘In kwade trouw’ (zoals filosoof Jean Paul Sartre dat noemt) ontlopen we de onaangename waarheid of proberen we een eigen meer aangename waarheid te creëren. Dit vluchtgedrag is wat Linda Zijl onuitputtelijk inspireert; het is de invalshoek van waaruit Zijlmakerij toneel maakt.
Als je ervan uitgaat dat het leven zinloos is, dan is het ontroerend om te zien hoe mensen zich gedragen. Linda Zijl: “Alle mensen ontroeren mij, omdat ik ze dingen zie verbergen, ze zetten gedrag in om te verbergen hoe ze zich werkelijk voelen of wie ze werkelijk zijn”.

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?