Over Stichting LUX

Het grootste arthouse van Europa

Navigeer door ons menu

LUX is met zeven filmzalen, een theaterzaal, multifunctionele studio en café het grootste arthouse van Europa.

Je kunt bij ons 365 dagen per jaar terecht voor een breed scala aan films, theater, dans, muziek, debatten, evenementen en festivals. Daarnaast is ons café dagelijks geopend, waar je kunt ontspannen, ontmoeten, verdiepen en je laten inspireren. In 2022 is LUX benoemd in de top 15 meest toonaangevende arthouses van de wereld.

LUX wil hoofden en harten in beweging brengen. Door (interdisciplinaire) verhalen te delen die je raken, inspireren en iets in gang zetten. Zodat je net iets anders naar huis gaat dan dat je kwam. De kunst van het leven is blijven bewegen, blijven veranderen, de kunst in ons leven draagt daaraan bij: ze brengt ons ervaringen die ons leven verrijken, soms heftig, soms ontroerend, soms oncomfortabel. Ze stelt ons in staat ons buiten onszelf te begeven, zodat we de wereld, die constant in beweging is, en onszelf, steeds opnieuw kunnen ervaren.

 

Met open blik en open hart

Onze programmering  is erop gericht te vernieuwen, te verdiepen en te verbinden. LUX wil een basis zijn waar een divers publiek zich thuis voelt. Een publiek dat met een open blik en een open hart in de wereld staat. Op deze manier draagt LUX bij aan een humane, kleurrijke en
duurzame samenleving.

 

Een podium voor belangrijke verhalen

LUX is een podium voor belangrijke verhalen, verhalen die verteld moeten worden. Daarbij worden platgetreden paden vermeden en worden juist de scherpe randjes opgezocht, zodat er iets nieuws kan ontstaan. LUX biedt hoopgevende verhalen die omdenken en hierdoor perspectief en troost kunnen bieden, maar je ook wakker schudden, in beweging zetten. Zo wil LUX de samenleving leefbaarder maken, makers en publiek met elkaar verbinden en in beweging brengen. Via het educatieprogramma leren kinderen en jongeren hoe ze kritische kijkers, mediawijze makers en beeldbewuste burgers kunnen worden. Ze leren over en door beeldtaal, over theaterbeleving, in een wereld waar film- en beeldverhalen een steeds
prominentere rol spelen, en op steeds meer manieren worden beleefd.

 

Onafhankelijk, vrijzinnig en vernieuwend

LUX is onafhankelijk en vrijzinnig. Het is een gastvrije en dynamische ontmoetingsplaats voor publiek en makers waar veel ruimte is voor interactie, dialoog en publieksparticipatie. Het arthouse biedt een podium aan de vrije kunst en het vrije woord. In Nijmegen en omgeving is LUX
een vanzelfsprekende keuze voor zowel een cultureel geïnteresseerd en kritisch als een breed georiënteerd publiek. LUX biedt een veelzijdig, vernieuwend programma aan op het gebied van film, podium (vlakkevloertheater, muziek en dans), debat en film- en beeldeducatie.

 

LUX is aangesloten bij de NVBF (Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters) en VNFO (Vereniging Nederlands Filmtheater Overleg).

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur. De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. De Code is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Sinds 20 april 2012 werken wij met een Raad van Toezicht model. De Raad bestaat uit de volgende leden:
Paul van Buul (voorzitter)
Tom van Nouhuys (vice-voorzitter)
Henriette Honée
Sigrid Wertheim
Ammar Selman

De Raadsleden voeren hun functie onbezoldigd uit.

Met onze programmapijlers film, podium en debat bieden we een kritisch platform, waarin kunst en wetenschap, maatschappelijke thema’s en uitdagende en grensoverschrijdende ontwikkelingen centraal staan. Om dit te bereiken werken we samen met een groot aantal (maatschappelijke) partners, waaronder de Radboud Universiteit, Radboud Reflects, Driestroom en Spectrum. Daarnaast werken we samen met Nijmeegse culturele partners, mediaorganisaties, theatermakers en lokale en nationale collega­filminstellingen als Movie Machine en EYE Amsterdam.

Subsidiënten

LUX wordt structureel gesubsidieerd door de Gemeente Nijmegen en ontvangt Projectsubsidies van de Provincie Gelderland, Europa Cinémas, Fonds Podiumkunsten, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds, Fonds Cultuurparticipatie, Nederlands Filmfonds, Fonds 21 en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Partners & Sponsoren

Europa Cinemas, Grolsch, De Klok Dranken BV, Radboud Universiteit, Filmfonds, Provincie Gelderland en Gemeente Nijmegen.

LUX heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status.
ANBI-Publicaties: 2022 / 2021 / 2020