sluit

TASC – The Art of Science

TASC slaat een brug tussen wetenschap, kunst én onze samenleving. Zaken die vast of vanzelfsprekend lijken te zijn breken we open.  Zo proberen we samen de complexe uitdagingen het hoofd te bieden. We worden namelijk overspoeld door uitdagingen en vallen van de ene in de andere crisis. Het korte termijn denken brengt ons niet verder. Er lijkt maar geen antwoord te kunnen worden gevonden… Het wordt tijd voor nieuwe perspectieven. Het wordt tijd voor de kracht van verbeelding.  

Dit is TASC

TASC is een samenwerkingsproject tussen LUX, Radboud Universiteit, Gemeente Nijmegen en CNN. Elk jaar is er één centraal thema, het thema van 2023 is Nijmegen over 200 jaar. In drie losse projecten wordt dit thema onderzocht. In elk project staat er één vraag centraal waarin een wetenschapper, kunstenaar én publiek samenwerken.

 1. De Kiem
  Tijdens De Kiem gaan de kunstenaar en wetenschapper in gesprek met de nieuwe generatie. Leerlingen dagen hen uit om na te denken vanuit een toekomstperspectief.
 2. Het Treffen
  Dit is het eerste publieksprogramma. Tijdens dit programma geeft het publiek vragen en kaders mee aan de kunstenaar en de wetenschapper. Samen ontwerpen we de eerste kaders en perspectieven voor de centrale vraag.
 3. De Snelkookpan
  De wetenschapper en de kunstenaar sluiten zich drie dagen lang af van de buitenwereld. Op een externe locatie gaan ze in een snelkookpan met de centrale vraag aan de slag. De uitkomst is een Fundament.
 4. De Proef
  Tijdens De Proef ondervinden de eerste resultaten van de snelkookpan een confrontatie met de werkelijkheid. Hoe reageert het publiek op Het Fundament tijdens het tweede publieksprogramma.
 5. Het Begin
  Het einde is het begin van iets nieuws. Tijdens het derde publieksprogramma kijken we naar het vervolg en hoe we hetgeen dat is ontworpen vertalen naar de werkelijkheid.

Het mooie van TASC is dat we alle ingrediënten en tools verzamelen maar niemand je zal zeggen wat je moet maken. Dit is een gevolg van interactie, nieuwe perspectieven, verbeeldingen en vooral de kracht van onze collectieve kennis en inzet.

#1 Hoe komen we tot een samenleving die niet mens-centristisch georganiseerd is?

Kunstenaar Marcel van Brakel (Polymorf) en wetenschappers van de Radboud Universiteit Catrien Notermans en Anke Tonnaer gaan zich hierover buigen.