Educatieproject - De Filmacademie

Van de klas tot de filmzaal

Op maat gemaakt lesmateriaal. Samen met onze partners en scholen ontwikkelen we lespakketten, workshops, filmfestivals en nog veel meer. Veel van deze projecten kunnen we ook voor jouw school inzetten! Het meeste lesmateriaal is al gemaakt dus we kunnen snel aan de slag.

Ook iets met ons ontwikkelen of een van onze projecten aanvragen voor jouw school of klas? Neem vooral contact met ons op: stuur een e-mail naar [email protected] of bel naar 024 38 16 830.

De filmacademie

Voor de Filmacademie hebben onze filmdocenten samen met docenten van het Montessori College Nijmegen filmlessen ontwikkeld voor vmbo-leerlingen.

In het project zijn lessen ontwikkeld voor de onderbouw en de bovenbouw van het vmbo die docenten zelf in kunnen zetten in de klas. Om deze filmlessen voor iedereen toegankelijk te maken, is het lesmateriaal op LessonUp geplaatst. Dankzij dit online platform zijn de lessen op elk moment beschikbaar en door de docent zelf aan te passen. Je kunt ervoor kiezen om een hele lessenreeks te volgen of om een les(deel) te behandelen. Meer lezen over LessonUp.

Lesmateriaal

De lessen voor de onderbouw sluiten aan bij het vak Talent & Expressie, dat gegeven wordt op het Montessori College, maar kunnen ook ingezet worden voor andere creatieve vakken op elke vmbo-school. Voor de onderbouw is er een pakket aan basislessen Film ontwikkeld; denk aan lessen over shots, kaders, standpunten en montage. Bekijk de Filmacademie lessen voor de onderbouw.

De lessen voor de bovenbouw kunnen worden ingezet binnen het vak Vormgeving & ICT, binnen het programma van Dienstverlening en Producten. Met de reclamefilm als uitgangspunt maken leerlingen kennis met alle aspecten van film. Bovendien is in het lesmateriaal rekening gehouden met de exameneisen. Bekijk de Filmacademie lessen voor de bovenbouw.

Introductievideo’s

Goede samenwerking en basiskennis van apparatuur en software zijn voorwaarden om met film aan de slag te gaan in de klas. Met behulp van diverse video’s ondersteunt De Filmacademie docenten hierbij. In korte introductievideo’s is te zien hoe een statief werkt, wat de basisprincipes van iMovie zijn, welke rollen je hebt bij het maken van een film en hoe je goed samenwerkt. Daarnaast bieden we inspiratie met een video’s over filmtricks. De video’s zijn op het YouTube-kanaal van De Filmacademie te vinden en hierdoor ook te integreren in een digitale les, bijvoorbeeld op LessonUp.