Actuele denkers lezing en gesprek met letterkundige Thalia Ostendorf en politiek filosoof Mathijs van de Sande

Radboud Reflects - Anton de Kom

Lessen van een antikoloniale verzetsstrijder

Klik op één van de tijden en koop je tickets:

Actuele denkers lezing en gesprek met letterkundige Thalia Ostendorf en politiek filosoof Mathijs van de Sande

Radboud Reflects - Anton de Kom

Lessen van een antikoloniale verzetsstrijder

Radboud Reflects

Dit programma wordt georganiseerd in samenwerking met Radboud Reflects, Radboud Diversity, Equity and Inclusion Office.

Radboud Reflects - Anton de Kom

Lessen van een antikoloniale verzetsstrijder

Radboud Reflects

Dit programma wordt georganiseerd in samenwerking met Radboud Reflects, Radboud Diversity, Equity and Inclusion Office.

Solidair activisme

In Anton de Kom’s Wij Slaven van Suriname (1934), werd voor het eerst de Surinaamse geschiedenis beschreven vanuit een antikoloniaal perspectief, door een afstammeling van totslaafgemaakten. Het is daardoor van groot belang geweest voor de nationale bewustwording van Surinamers. Maar het activisme van De Kom reikte verder dan slechts één bepaalde groep. Waar hij zich ook bevond, hij verzette zich tegen de uitbuiting en onderdrukking van steeds weer verschillende groepen mensen. Of het ging om Surinamers, Javaanse contractarbeiders, Indonesische studenten of Nederlandse verzetsstrijders, steeds opnieuw sloot Anton de Kom zich aan bij hun strijd voor gelijkheid en menswaardigheid. Hoe Hoe kwam het dat solidariteit zo centraal stond in het leven en werk van Anton de Kom?

Specifieke belangen

Op het eerste gezicht lijkt veel van het activisme van 2023 niet samen te vallen met het soort solidariteit waar Anton de Kom voor stond. Er wordt vooral op papier veel nadruk gelegd op de specifieke belangen van bepaalde groepen. Elk van deze groepen wijkt immers op een unieke manier af van wat als ‘normaal’ wordt gezien, en krijgt daarom te maken met een unieke vorm van onderdrukking. Wil je een bepaalde groep emanciperen, dan moet je op de eerste plaats wegwijs worden in de specifieke belangen van deze groep. Verschil wordt hierdoor vaak de focus, in plaats van een gedeelde strijd tegen onderdrukking. Hoe is activisme door de jaren heen veranderd?

Na haar lezing over het gedachtegoed van Anton de Kom gaat letterkundige Thalia Ostendorf in gesprek met politiek filosoof Mathijs van de Sande over solidariteit en activisme in onze huidige tijd. Kom en stel je vragen!

Over de sprekers

Thalia Ostendorf

Thalia Ostendorf is letterkundige aan de Universiteit van Amsterdam. Ze doet onderzoek naar de aard van verwantschapsrelaties tussen mensen uit de Afrikaanse diaspora in Suriname en Nederland, wier voorouders allemaal tot slaaf waren gemaakt op dezelfde plantage. Dit doet ze door middel van de analyse van Nederlandstalige Surinaamse literatuur, specifiek van Edgar Cairo, en veldwerk in Suriname. Hiernaast deed ze onderzoek in het Literatuurmuseum in Den Haag naar Anton de Kom, Bea Vianen, Albert Helman en Rudie van Lier.

Mathijs van de Sande

Mathijs van de Sande is politiek filosoof aan de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar de democratische legitimiteit en de rol van protest en sociale bewegingen. Daarvoor put hij uit diverse filosofische stromingen en tradities, zoals anarchisme, feminisme, en (post-)marxisme.

Dit is een programma van Radboud Reflects en Radboud Diversity, Equity and Inclusion Office.

Ontdek ons programma

Een open vizier

Nimma aan Zee - Beach Clean Up

Nimma aan Zee - Biodiversiteitswandeling met de stadsecoloog

Nimma aan Zee - Radboud Reflects

Nimma aan Zee - Vrijheidstribunaal