Over ego, emotie en reïncarnatie

Radboud Reflects - The Beast

Film & Gesprek

Klik op één van de tijden en koop je tickets:

Externe verkoop via Radboud Reflects

Over ego, emotie en reïncarnatie

Radboud Reflects - The Beast

Film & Gesprek

Bekijk trailer
Bekijk trailer

Radboud Reflects - The Beast

Film & Gesprek

De drie levens van Gabrielle en Louis

The Beast, de nieuwe film van regisseur Bertrand Bonello, speelt zich af in een dystopische toekomst. Gabrielle ontmoet in drie verschillende levens steeds weer dezelfde man, Louis, die zich steeds weer in een ander gedaante voordoet. In elke versie van de levens die in de film aan bod komen staan twee krachtige emoties centraal: angst en liefde. De angst dat er iets ergs staat te gebeuren die beiden verlamt en de liefde en verlangens die Gabrielle en Louis in al die levens naar elkaar toe drijft.

Ego en emoties in het boeddhisme

In The Beast staan een aantal thema’s uit het boeddhisme centraal, met speciale nadruk op reïncarnatie en emoties. Gevoelens, zowel negatieve (angst, haat, woede, ontevredenheid) als positieve (liefde, verlangen, compassie), vormen een belangrijke drijvende kracht in de film. In het boeddhisme zijn er twee essentiële emoties waaruit alle andere ervaring voortvloeien: angst  en liefde. Negatieve gevoelens als angst beklijven gemakkelijker en hebben een verstorende uitwerking op sociale relaties en je gezondheid.

Positieve emoties daarentegen zijn, alhoewel minder pijnlijk, ook niet onproblematisch. Omdat we ze niet kunnen blijven vasthouden zorgen ze er ook voor dat we een gebrek eraan als een verlies zien. Het boeddhisme leert mensen dat ze zich niet moeten laten leiden door emoties die voortkomen uit het ego. Het loslaten van emoties betekent dan tegelijkertijd verlost zijn van je lijden.

Het beest

De titel van de film The Beast is ontleent aan de roman ‘The Beast in the Jungle’ van Henry James. In die roman wordt een man bevangen door de angst dat hem iets naars gaat overkomen. Deze angst wordt daarmee een voorspelling die uitkomt, want het ervaren van de angst heeft als gevolg dat hij zich terugtrekt uit de wereld waardoor zijn leven op niets uitloopt.

Over de spreker

Paul van der Velde is hoogleraar Vergelijkende religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit. Hij publiceert regelmatig over Aziatische religies en culturen. Zo schreef hij o.a. In de huid van de Boeddha (2021)