Scenariosessies

Naar een nieuwe vorm van democratie

Samenwerking

Scenariosessies is een samenwerking tussen LUX, Cie. Perelman, Radboud Universiteit en de Gemeente Nijmegen. In 2024 worden er verschillende pilots uitgevoerd.

Scenariosessies is een nieuwe beleidsmethodiek ontwikkeld vanuit het perspectief en de kennis van het theater.

Tijdens Scenariosessies ervaar je samen een nieuwe vorm van democratie. En dat is nodig, want onze huidige democratie volstaat niet om grote maatschappelijke uitdagingen als de klimaat- en biodiversiteitscrisis het hoofd te bieden. 

Het naspelen van de toekomst

Het gebeurt al decennialang: succesvolle scenarioschrijvers inzetten ter voorbereiding op een onvoorspelbare toekomst. Maar waarom gebeurt dat in de politiek en bij het maken van beleid nog zo weinig? In praktisch elk beleid is behoefte aan toekomstperspectief en de (vaak tegengestelde) belangen van anderen overstijgen vaak je eigen inbeeldingsvermogen. Kunnen we met scenariosessies een meer toekomstgericht en inclusiever beleid maken dat het eigen belang overschrijdt? Met die vraag zijn arthouse LUX en Radboud Universiteit aan de slag gegaan.

In tijden waar ideeën zo oppervlakkig lijken en meningen zo polariserend zijn, is het een fantastische manier om kunst in te zetten om weg te bewegen van het krampachtig vasthouden aan de dingen die we denken zeker te weten. Scenariosessies brengt gelaagdheid in complexiteit aan en dat is een inspirerende zet richting meer dialoog, empathie en een gezonde samenleving.

Deelnemer van de eerste pilot

Theatertechnieken

In Scenariosessies combineer je theatertechnieken zoals lichamelijkheid, ruimtelijkheid en rolinleving om ingewikkelde casussen het hoofd (of het hart) te kunnen bieden. De methode bestaat uit een reeks van drie sessies waarin beleidsmakers de rol van een van de belanghebbende spelen. Het idee is juist dat men inzicht verwerft over de belangen van een ander door middel van gevoel en ervaring.  

Wat het mooie is aan theater, is dat het de enige kunstvorm is waarin ons hele mens-zijn aan het werk wordt gezet als instrument om onderzoek te doen. Theatrale technieken helpen ons om de realiteit objectiveren. Hierdoor kunnen we nieuwe perspectieven voor ons zien, die we vervolgens meteen in een verbeelde realiteit kunnen oefenen door te repeteren.

Ilse Schaminee theatermaker (Perelman) en programmamaker bij LUX

Ook de stem van de boom is vertegenwoordigd

Tijdens een scenariosessie krijgen ook niet-menselijke entiteiten, zoals de Boom in het bedreigde bos of de Gierzwaluw in de oude kerk, een stem. Hoe het scenario zichzelf ontvouwd is van tevoren niet bepaald en daarom volledig afhankelijk van de input van de deelnemers. Er is een regisseur aanwezig die het spel van de deelnemers aanstuurt en voorkomt dat de rollen in een verbale discussie verzanden. LUX en de Radboud Universiteit werken samen aan de ontwikkeling van deze methode met het doel dat Scenariosessies uiteindelijk een vaste aanvulling kan zijn in het proces van beleidsontwikkeling. 

Contact

Meer weten over scenariosessies of meedoen? Neem vooral contact met ons op.

Ilse Schaminée – LUX
[email protected]

Thijs van Beusekom – LUX
[email protected]

Peter Scholten – RU
[email protected]

Thijmen Sietsma – RU
[email protected]