Ze staan weer voor de deur: de minst populaire verkiezingen van Nederland! Op donderdag 6 juni mogen we namelijk naar de stembus voor het Europees Parlement en dat slaan we maar al te graag over.

Het opkomstpercentage bij de vorige Europese verkiezingen (2019) lag in Nijmegen op 48%, het landelijke gemiddelde lag met 41,8% zelfs nog lager. Ter vergelijking: in het drukke verkiezingsjaar 2023 was de opkomst in Nijmegen bij de Tweede Kamerverkiezingen 78%, bij de Provinciale verkiezingen 59% en bij de Waterschapsverkiezingen 55%. Ja je leest het goed, zelfs de Waterschapsverkiezingen – overigens minstens zo belangrijk voor onze toekomst – blijken populairder!

We vinden dus maar moeilijk onze weg naar de stembus voor het Europees Parlement. Dat terwijl juist op Europees niveau de grootste slagkracht ligt om tot oplossingen te komen voor de grote vraagstukken van deze tijd.

Als klein voorbeeld van hoe effectief, invloedrijk en belangrijk de EU kan zijn, wees journalist Jesse Frederik in 2019 al op de nieuwe Europese richtlijn voor stofzuigers. Het vermogen van stofzuigers moest drastisch omlaag. Resultaat: we stofzuigen met z’n allen goedkoper én besparen met deze ene maatregel tot 2030 maar liefst 11 megaton CO2 per jaar, een kwart van het streven van het hele Nederlandse klimaatakkoord. Dit is slechts een klein en wellicht ietwat lullig voorbeeld van de vele Europese maatregelen met een grote impact. Zo worden er ook verdragen gesloten over migratie- en asielbeleid, bescherming van biodiversiteit en onderlinge handel.

En op al die verdragen en afspraken, die ook ons aangaan, kunnen wij dus indirect invloed uitoefenen. De grote problemen van deze tijd houden zich niet aan landsgrenzen. Nu is het tijd dat onze stem dat ook niet doet.

-Thijs van Beusekom, Programmamaker & Coördinator Debat / Nimma aan zee

Uitgelicht door LUX

Start kaartverkoop podiumprogramma 2024-2025

Filmkring 2024/2025 - Data en info

Thijs van Beusekom over De Europese verkiezingen

LUXGemist - de mooiste films die je misschien gemist hebt

Nieuw VR programma van start in mei

Junior specials in de meivakantie